Strona główna » Rekrutacja
Certyfikaty
Certyfikaty i inne uprawnienia, które można uzyskać w trakcie lub po zakończeniu studiów na Wydziale Zarządzania UG
 
Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość ACCA
Ukończenie tej specjalności zwalnia studenta z 9 spośród 14 egzaminów,  jakie należy zdać aby uzyskać kwalifikacje ACCA.
Są to następujące egzaminy:
 1. Fundamentals (F1 – F9):
  • F1 – Accountant in Business,
  • F2 -  Management Accounting,
  • F3 – Financial Accounting,
  • F4 – Corporate and Business Law,
  • F5 -  Preformance Management,
  • F6 -  Taxation,
  • F7 – Financial Reporting,
  • F8 – Audit and Assurance,
  • F9 – Financial Management.

Wydział Zarządzania UG uzyskał, jako jeden z niewielu w kraju, stosowne akredytacje ACCA.


Specjalność: Biegły rewident
Ukończenie tej specjalności upoważnia studenta do wystąpienia do Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów uznanie 6  spośród 10 egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta.
Są to następujące egzaminy:

 1. Prawo podatkowe część I,
 2. Prawo podatkowe część II,
 3. Rachunkowość finansowa,
 4. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza,
 5. Sprawozdania finansowe i ich analiza,
 6. Rewizja finansowa.

 
Kierunek Informatyka i ekonometria
Specjalności: Aplikacje informatyczne w biznesie (AiB) oraz Informatyka ekonomiczna
W trakcie studiów na wymienionych wyżej specjalnościach uzyskać można certyfikaty:
Cisco:

 1. CCNA R&S: Introducing to Network
 2. CCNA R&S: Routing and Switching Essentials
 3. CCNA R&S: Scaling Networks
 4. CCNA R&S: Connecting Networks
 5. CCNA Wireless

Microsoft:

 1. Kurs 20480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3;
 2. Kurs 10267: Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio;
 3. Kurs 10264: Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio;
 4. Kurs 10263: Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio;
 5. Kurs 20481: Essentials of Developing Windows Store Apps Using HTML5 and JavaScript;
 6. Kurs 10061 Creating a Multidimensional Solution in SQL Server Analysis Services 2008;
 7. Kurs 10062: Customizing Cube Functionality in SQL Server Analysis Services 2008;
 8. Kurs 47083 Querying Microsoft SQL Server 2012 Databases Jump Start

 

Kierunek: Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne

Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych uchwałą nr 135/2019 uznała stacjonarne studia magisterskie drugiego stopnia aprowadzone przez Wydział Zarządzania i Wydział Prawa i Administracji UG za zgodne z zakresem tematów egzaminów dla brokerów ubezpieczeniowych. Oznacza to, że absolwenci tego kierunku w okresie do 3 lat od ukończenia studiów, na swój wniosek, mogą wystąpić o zwolnienie z egzaminu dla brokera ubezpieczeniowego.

 

 


Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości
Absolwent  studiów stacjonarne I stopnia, a także studia II stopnia na specjalności: Inwestycje i nieruchomości, otrzymuje zaświadczenie, potwierdzające zgodność programu studiów z obowiązującymi minimami programowymi studiów podyplomowych,  w zakresie szacowania nieruchomości. Dokument ten zaświadcza, iż Absolwent spełnia jeden z warunków ubiegania się o państwowe uprawnienia  do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.
Specjalność: Zarządzanie jakością i środowiskiem
1. We współpracy z jednostką certyfikacyjną Bureau Verita Polska, w ramach wykładów obowiązkowych i wspomagających je zajęć dodatkowych studenci tej specjalności mogą uzyskać:

 • Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9001 – na studiach I i II stopnia
 • Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 – na studiach I i II stopnia
 • Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 – na studiach I i II stopnia
2. We współpracy z jednostką certyfikacyjną Bureau Verita Polska, w ramach wykładu do wyboru - II stopień studiów:
 • Certyfikat Auditora wewnętrznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy BHP.
3. We współpracy z Polish Six Sigma Academy, na II stopniu studiów w ramach wykładu do wyboru prowadzonego w formie konkursu, dla jego zwycięzców:
 • Szkolenie Six Sigma Black Belt
 • Szkolenie Six Sigma Green Belt
 • Szkolenie Six Sigma w Minitabie
 • Certyfikat Six Sigma Belt – dla każdego studenta II roku II stopnia, pod warunkiem średniej min. 4,5 z przedmiotu Six Sigma
4. We współpracy z Flextronics Polska, na II stopniu studiów w ramach konkursu „Walcz o Staż”:
 • Płatny, 3-miesięczny staż dla trzech osób.