Strona główna » Rekrutacja
Terminarz rekrutacji

Wykaz terminów rekrutacji w roku akademickim 2020/2021


Szanowni Państwo,

w dniu 11 września br. rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, która kończy się w dniu 16 września. Termin elektronicznej rekrutacji jest stosunkowo krótki, ale dążymy do tego, aby zapewnić wszystkim przyszłym naszym studentom możliwość dołączenia do zajęć bez niepotrzebnej absencji. Jest to tym samym ostatnia możliwość przystąpienia do rekrutacji w bieżącym roku akademickim.

Dlatego też bardzo serdecznie zachęcam do przemyślanej decyzji i rozważenia przystąpienia do zapisów w elektronicznym systemie: IRK (https://studenci.irk.ug.edu.pl/)

Limity miejsc na poszczególne kierunki są następujące:

  • Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne, II st. SN: 13 miejsc
  • Zarządzanie – II st. SN: 32 miejsca
  • Finanse i Rachunkowość, II st. SN: 39 miejsc
  • Informatyka i Ekonometria, I st. SN: 39 miejsc

Wykaz terminów rekrutacji uzupełniającej w roku akademickim 2020/2021

Elektroniczna rejestracja kandydatów 11.09 - 16.09.2020
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów 17.09.2020
Składanie dokumentów przez kandydatów 18.09 - 24.09.2020
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 25.09.2020

Serdecznie zachęcam Państwa do uczestnictwa w rekrutacji!

W umieniu zespołu dziekańskiego

dr hab. Paweł Antonowicz, Prof. UG
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej na Studia Niestacjonarne
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego


Wykaz terminów rekrutacji podstawowej w roku akademickim 2020/2021

Elektroniczna rejestracja kandydatów 1.07 - 31.08.2020
Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów 02.09.2020
Składanie dokumentów przez kandydatów 03.09 - 09.09.2020
Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia 10.09.2020

 

Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot

pon.–piąt. 11:00–17:00
(w sob. 9:00–12:00)

tel. (0-58) 523-11-38

rekrutacja.wzr.nst@ug.edu.pl

Dyżury Komisji
od dnia: 24 sierpnia 2020 r.