Strona główna » Rekrutacja
Certyfikaty

Certyfikaty i inne uprawnienia, które można uzyskać w trakcie lub po zakończeniu studiów na Wydziale Zarządzania UG
 
Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość ACCA
Ukończenie tej specjalności zwalnia studenta z 9 spośród 14 egzaminów,  jakie należy zdać aby uzyskać kwalifikacje ACCA.
Są to następujące egzaminy:

 1. Fundamentals (F1 – F9):
  • F1 – Accountant in Business,
  • F2 -  Management Accounting,
  • F3 – Financial Accounting,
  • F4 – Corporate and Business Law,
  • F5 -     Preformance Management,
  • F6 -  Taxation,
  • F7 – Financial Reporting,
  • F8 – Audit and Assurance,
  • F9 – Financial Management.

Wydział Zarządzania UG uzyskał, jako jeden z niewielu w kraju, stosowne akredytacje ACCA.
 

Specjalność: Biegły rewident
Ukończenie tej specjalności upoważnia studenta do wystąpienia do Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów uznanie 6  spośród 10 egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta.
Są to następujące egzaminy:

 1. Prawo podatkowe część I,
 2. Prawo podatkowe część II,
 3. Rachunkowość finansowa,
 4. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza,
 5. Sprawozdania finansowe i ich analiza,
 6. Rewizja finansowa.

 
Kierunek Informatyka i ekonometria
Specjalności: Aplikacje informatyczne w biznesie (AiB) oraz Informatyka ekonomiczna
W trakcie studiów na wymienionych wyżej specjalnościach uzyskać można certyfikaty:

 1. Cisco:
  • CCNA R&S: Introducing to Network
  • CCNA R&S: Routing and Switching Essentials CCNA R&S: Scaling Networks CCNA R&S: Connecting Networks CCNA Wireless
 2. Microsoft:
  • Kurs 20480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3;
  • Kurs 10267: Introduction to Web Development with Microsoft Visual Studio;
  • Kurs 10264: Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio;
  • Kurs 10263: Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio;
  • Kurs 20481: Essentials of Developing Windows Store Apps Using HTML5 and JavaScript;
  • Kurs 10061 Creating a Multidimensional Solution in SQL Server Analysis Services 2008;
  • Kurs 10062: Customizing Cube Functionality in SQL Server Analysis Services 2008;
  • Kurs 47083 Querying Microsoft SQL Server 2012 Databases Jump Start

 
Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Inwestycje i nieruchomości
Absolwent  studiów stacjonarne I stopnia, a także studia II stopnia na specjalności: Inwestycje i nieruchomości, otrzymuje zaświadczenie, potwierdzające zgodność programu studiów z obowiązującymi minimami programowymi studiów podyplomowych,  w zakresie szacowania nieruchomości. Dokument ten zaświadcza, iż Absolwent spełnia jeden z warunków ubiegania się o państwowe uprawnienia  do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.
 

Specjalność: Zarządzanie jakością i środowiskiem
1. We współpracy z jednostką certyfikacyjną Bureau Verita Polska, w ramach wykładów obowiązkowych i wspomagających je zajęć dodatkowych studenci tej specjalności mogą uzyskać:

 • Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9001 – na studiach I i II stopnia
 • Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 – na studiach I i II stopnia
 • Certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000 – na studiach I i II stopnia

2. We współpracy z jednostką certyfikacyjną Bureau Verita Polska, w ramach wykładu do wyboru - II stopień studiów:

 • Certyfikat Auditora wewnętrznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy BHP.

3. We współpracy z Polish Six Sigma Academy, na II stopniu studiów w ramach wykładu do wyboru prowadzonego w formie konkursu, dla jego zwycięzców:

 • Szkolenie Six Sigma Black Belt
 • Szkolenie Six Sigma Green Belt
 • Szkolenie Six Sigma w Minitabie
 • Certyfikat Six Sigma Belt – dla każdego studenta II roku II stopnia, pod warunkiem średniej min. 4,5 z przedmiotu Six Sigma

4. We współpracy z Flextronics Polska, na II stopniu studiów w ramach konkursu „Walcz o Staż”:

 • Płatny, 3-miesięczny staż dla trzech osób.