Strona główna » Rafał Kramer

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 odbywają się wyłącznie na komunikatorze Teams.

 

Zajęcia w trybie stacjonarnym:

- Podstawy Budownictwa i Kosztorysowania

 

Zajecia w trybie online:

- Zarządzanie inwestycjami

- Komputerowe wspomaganie decyzji inwestycyjnych

 

WRZEŚNIOWE ZALICZENIA

06/09/2020 g. 13:30 Rynki finansowe - studia niestacjonarne (pytania w formie zadań)

                                https://www.testportal.pl/test.html?t=HiJTV4RnNc2j                           

07/09/2020 g. 13:30 Rynki finansowe - studia stacjonarne (pytania otwarte)

                                https://www.testportal.pl/test.html?t=WQpt7HYjAvjA                           

07/09/2020 g. 13:30 Przygotowanie projektów inwestycyjnych - studia stacjonarne (pytania otwarte)

                                https://www.testportal.pl/test.html?t=NV2N9WuByXQV