Strona główna » Rafał Kramer

Przypominam warunki zaliczenia przedmiotu:

 

max 25 pkt za kolokwium

max 3 pkt za aktywność (czyli obecność)

max 3 pkt za wejściówki

max 3 pkt dodatkowe za grę giełdową i przedstawiony raport z gry

 

Aktywność:

3 pkt - 100% obecności (również te usprawiedliwione zwolnieniem lekarskim)

2 pkt - 1 nieobecność (odrobiona na konsultacjach)

1 pkt - 2 nieobecności (odrobione na konsultacjach)

1 pkt - 1 nieobecność (odrabiana na konsultacjach, ale bez zaliczenia)

0 pkt - pozostałe sytuacje

 

Punkty ujemne, za każdą nieusprawiedliwioną i nieodrobioną nieobecność !