Strona główna » Paweł Miłobędzki
bundy2
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku
bundy1
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku
fw20
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku
Ekonometria finansowa - sylabus st. stacjonarne
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Ekonometria finansowa - sylabus studia niestacjonarne
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Wykład 1-2
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Dane do wykładu 1-2 (Excel)
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Dane do wykładu 1-2 (Gretl)
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Wykład 3
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Wykład 3a
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Dane do wykładu 3 (Gretl)
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Dane do wykładu 3 (Excel)
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Dane do wykładu 3 (Gretl)
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Dane do wykładu 3 (Excel)
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Dane do wykładu 3 (Gretl)
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Dane do wykładu 3 (Excel)
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Dane do wykładu 3 (Gretl)
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Dane do wkładu 3
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Dane do wykładu 4
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Dane do wykładu 4a
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Ćwiczenie 1-2
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Dane do ćwiczenia 1-2 (Excel)
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Dane do ćwiczenia 1-2 (Gretl, czestotliwość dzienna)
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Dane do ćwiczenia 1-2 (Gretl, częstotliwość tygodniowa)
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Dane do ćwiczenia 1-2 (Gretl, częstotliwość miesięczna)
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Dane do ćwiczenia 3
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Dane do ćwiczenia 4
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Dane do ćwiczenia 5 (Gretl)
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku

Dane do ćwiczenia 5 (Microfit)
»
Data publikacji: Sobota, 30 stycznia 2021 roku