Strona główna » Nauka
Monografie online
 1. Problemy współczesnego zarządzania, pod redakcją Jerzego Bielińskiego i Ewy Wycinki.
 2. Information management, pod redakcją Bernarda F. Kubiaka i Andrzeja Sieradza.
 3. Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro, pod redakcją Ryszarda Wierzby, Eugeniusza Gostomskiego, Marty Penczar, Moniki Liszewskiej, Piotra Górskiego, Juliusza Giżyńskiego, Elżbiety Małeckiej.
 4. Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju. Wybrane problemy, pod redakcją Krzysztofa Szczepaniaka i Anny Wojewnik-Filipkowskiej.
 5. Zarządzanie jakością i innowacyjność w świetle doświadczeń organizacji pomorza, autorstwa Małgorzaty Wiśniewskiej i Piotra Grudowskiego.
 6. Zarządzanie w przedsiębiorstwie i regionie. Nowe wyzwania, pod redakcją Jerzego Bielińskiego i Pauliny Nogal-Meger.
 7. Information management in practice, pod redakcją Bernarda F. Kubiaka i Jacka Maślankowskiego.
 8. Information systems development and applications, pod redakcją S. Wryczy.
 9. Kokpity menedżerskie w analizie i prezentacji danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel 2016, pod redakcją Doroty Buchnowskiej.
 10. Paweł Antonowicz, Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza – studia regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, s. 1-547.
 11. Paweł Antonowicz (red.), Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa. Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania. Repozytorium case study dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, s. 1-387.
 12. Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju ubezpieczeń
  Teresa H. Bednarczyk, Kamila Bielawska, Beata Jackowska, Ewa Wycinka
  „Monografia została sfinansowana ze środków Projektu „PROgram Rozwoju Uni-wersytetu Gdańskiego (ProUG)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00,  zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku.”

 13. Zastosowania metod ilościowych w ubezpieczeniach Ewa Wycinka, Mirosław Szreder (red.)
  „Monografia została sfinansowana ze środków Projektu „PROgram Rozwoju Uni-wersytetu Gdańskiego (ProUG)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00,  zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku.”

 14. Produkty Ubezpieczeniowe

  Piotr Pisarewicz, Anna Gierusz, Patrycja Kowalczyk – Rólczyńska, Agnieszka Pobłocka

  „Monografia została sfinansowana ze środków Projektu „PROgram Rozwoju Uni-wersytetu Gdańskiego (ProUG)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00,  zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku.”