Strona główna » Nauka
Badania naukowe realizowane na Wydziale Zarządzania

Działalność badawcza prowadzona jest w ramach wielu projektów naukowo-badawczych, w tym kilku projektów międzynarodowych (współfinansowanych przez Komisję Europejską), projektów Komitetu Badań Naukowych, oraz w ramach tzw. Badań Własnych. Niezależnie od tego, pracownicy Wydziału uczestniczą w wielu badaniach o charakterze projektowo-wdrożeniowym, są autorami opracowań i ekspertyz przygotowywanych dla instytucji centralnych i lokalnych (m.in. dla Ministerstwa Skarbu Państwa), a także dla przedsiębiorstw.

Najważniejsze grupy tematyczne realizowanych prac badawczych obejmują obszary: