Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Oferta dydaktyczna
Katedra Informatyki Ekonomicznej
ul. Piaskowa 9, 81-864 Sopot
(+48 58) 523 14 00
C-31
Tryb studiów
Aplikacje Informatyczne w Biznesie
Studia:
studia II stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Strona internetowa:
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

- systemów ERP;

- inżynierii oprogramowania;

- projektowania systemów obiektowych;

- bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych;

- gospodarki elektronicznej;

- zarzadzania zasobami i usługami informatycznymi.

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

- integrowania i wdrażania systemów ERP;

- stosowania metod i technik inżynierii oprogramowania;

- modelowania procesów biznesowych z użyciem języka UML ipodejscia SOA;

- zaawansowanego administrowania sieciami komputerowymi na poziomie CCNP;

- projektowania elektronicznego obiegu dokumentów;

- zarzadzania usługami informatycznymi.

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

- integrator systemów ERP;

- projektant zaawansowanych systemów i usług informatycznych;

- menedżer projektów informatycznych;

- specjalista ds. bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych;

- specjalista ds. elektronicznego obiegu dokumentów;

- konsultant usług informatycznych.

4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

- firmy informatyczne;

- małe, srednie i duże przedsiębiorstwa;

- instytucje administracji państwowej i samorzadowej;

- instytucje finansowe i ubezpieczeniowe;

- portale internetowe.

Informacje o specjalności

Kierunek posiadający ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej z 2019 roku

Certyfikaty Informatyczne

W trakcie studiów istnieje możliwosć zdobycia międzynarodowych certyfikatów zawodowych. Lista certyfikatów znajduje się na stronie specjalności.

Każdy student AiB ma możliwość zdobycia w trakcie studiów certyfikatów znanych firm i instytucji IT.  Studia na specjalności AiB zapewnią studentom możliwość uzyskania ponad 30 międzynarodowych certyfikatów, m. in. firm Cisco (CCNA, CCNP), Microsoft (MCP) oraz certyfikaty SCRUMa. Pracownicy prowadzący zajęcia posiadają odpowiednie uprawnienia (certyfikaty) do wydawania certyfikatów studentom specjalności. Studenci mają dostęp do szerokiego zakresu materiałów szkoleniowych z zakresu Microsoft Imagine Academy.

Studenci tych studiów osiągnęli już znaczące sukcesy w międzynarodowych studenckich konkursach informatycznych, spośród których należy wymienić:

  • corocznie nagrody i wyróżnienia w konkursie Microsoft Imagine Cup,
  • corocznie nagrody w międzynarodowym konkursie AIS (Association for Information Systems) Students Chapter Competition.

Atmosferę współpracy i twórczej inspiracji stwarzają na specjalności AiB dwa studenckie koła naukowe: e-xpert i L!der, które zajęły 1 i 3 miejsce w konkursie kilkunastu kół naukowych Wydziałów Ekonomicznego i Zarządzania na uroczystym Zjeździe 70-lecia Absolwentów Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych w czerwcu 2016 r.

Stworzenie solidnych podstaw do zatrudnienia absolwentów AiB było jednym z zasadniczych wyzwań powołania specjalności AiB. Studia uwzględniają ten aspekt poprzez cztery fundamentalne cechy AiB:

Studenci AiB podejmują pracę nie tylko w istniejących firmach ale swe umiejętności i kreatywne pomysły realizują we własnych innowacyjnych start-upach. Współczesna innowacyjna gospodarka wiedzy zdecydowanie potrzebuje programistów i programistów aplikacji mobilnych. Wszystkie prognozy światowe i europejskie dotyczące kadr, wskazują na rosnące zapotrzebowanie na absolwentów inteligentnych specjalizacji informatycznych w tym szczególnie programistów i programistów aplikacji mobilnych.

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” w 2017 roku - specjalność „Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB)” , na kierunku Informatyka i Ekonometria na WZ UG (studia II stopnia) - uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Poszczególne, konkursowe programy studiów oceniało niezależne od siebie 3 ekspertów – członków komisji: eksperci reprezentujący środowisko akademickie, środowisko gospodarcze oraz reprezentujący organy statutowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora Konkursu.  W programie „Studia z Przyszłością” Certyfikaty uzyskują kierunki i specjalności wyróżniające się na rynku potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akceptującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni.

 

AiB to studia dualne o ukierunkowaniu praktycznym. Na ostatnim roku będą odbywały się – w cyklu tygodniowym: 

✓ 2 dni zajęć akademickich, 
✓ 3 dni praktyki w pomorskich firmach IT.

Studenci tych studiów osiągnęli już znaczące sukcesy w światowych studenckich konkursach informatycznych.

 

« wróć