Strona główna » Katedra Ekonometrii
Streszczenia referatów

X KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
30-31.05.2023
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański