Strona główna » Katedra Ekonometrii
Opłaty konferencyjne

X KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej
30-31.05.2023
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


Opłata konferencyjna 800 zł
Opłata za uczestnictwo bez referatu 800 zł
Opłata dla doktorantów i studentów  700 zł

W ramach opłaty organizatorzy konferencji zapewniają Uczestnikom: wyżywienie w trakcie obrad, materiały konferencyjne oraz imprezy towarzyszące.

Uwaga: koszty zakwaterowania Uczestnicy uiszczają indywidualnie w hotelach.
Prosimy o wcześniejszą rezerwację noclegów w jednym z wybranych hoteli.

Opłatę konferencyjną prosimy przelać do 08.05.2023 roku na konto:

59 1240 1271 1111 0010 4368 2415 Bank PEKAO S.A. IV O/Gdańsk

z dopiskiem: subkonto KZ0D-23, imię i nazwisko uczestnika, MODELOWANIE 2023

NIP Uniwersytetu Gdańskiego: 584-020-32-39