Strona główna » Dorota Ciołek
Sylabus
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku
Modele_VAR_VECM
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Dane_VAR_VECM
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Wykład_1
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Wykład_2
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Wykład_3
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Wykład_4
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Atrakcyjność inwestycyjna regionów
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Regional Competitiveness Index
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Bezrobocie_pomorskie
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Macierz_s_woj
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Mapa_Europa
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Województwa_rar
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Woj_turystyka
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku
Mapa_powiaty
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Macierz wag i autokorelacja - zad
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Rynek pracy - powiaty
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Rynek pracy - UE
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Modele przestrzenne przekrojowo - zad
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Mapa regionów Europy
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Dane_BDL_powiaty
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Wykład_5
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

LQ & Shift-share
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku
Wykład_6
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

ceny_miesz_pow
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

wynagr_pow
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

bezrob_pow
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

PKB_podreg_panel
»
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku