Strona główna » Dorota Ciołek
Prognozowanie
Modele Holta i Wintersa
»
Data publikacji: Sobota, 21 marca 2020 roku

Modele Browna
»
Data publikacji: Sobota, 21 marca 2020 roku

Błędy prognoz
»
Data publikacji: Sobota, 21 marca 2020 roku

Zadanie domowe
»
Data publikacji: Sobota, 21 marca 2020 roku

Filmy
»
Data publikacji: Sobota, 21 marca 2020 roku

Wynagrodzenia
»
Data publikacji: Sobota, 21 marca 2020 roku

Kursy_walut
»
Data publikacji: Sobota, 21 marca 2020 roku

Prognozowanie gr N32_51_21.03.2020
»
Data publikacji: Sobota, 21 marca 2020 roku