Strona główna » Dorota Ciołek
Sylabus
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku
MBwIG - dane
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

MBwIG - statystyki
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

MBwIG - outliers
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

MBwIG - modelowanie
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

Dane_wynagr_indyw
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

Hedoniczny model cen
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

Model_hedoniczny_dane1
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

Model_hedoniczny_dane2
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

MBwIG - modele panelowe
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

MBwIG - modelowanie zmiennych jakościowych
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

Model_logitowy_dane
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

Scoring_kredytowy_dane
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

Modele dynamiczne
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

MBwIG - ekonometria przestrzenna
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

Prognozowanie wzory 1
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

Prognozowanie wzory 2
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

konsumpcja
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

funkcja produkcji
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

wynagrodzenia
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

bezrobocie UE
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

Hedoniczny model cen
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

Mapa_Unii_Europejskiej_shp
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

Europa_PKB
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

Mapa_woj
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

Województwa_shp_v2
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

Fun_prod_woj
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

Europa_kody_GeoDa
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

Woj_mapa_shp
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

Pytania_Artykuł_1
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku

Artykuł_1
»
Data publikacji: Środa, 28 kwietnia 2021 roku