Strona główna » Wymiana studentów i pracowników

Uwaga - osoby z listy rezerwowej  skorzystają z wyjazdu Erasmus, pod warunkiem rozliczenia sesji - w terminie do dnia 15.03.2024

Osoby, które przy swoim indeksie mają informację „Wykorzystane” mogą dokonać innego wyboru kraju wyjazdu w ramach dostępności miejsc – proszę zwracać uwagę na wymagania językowe.