Strona główna » Wydział
Oferta dydaktyczna
Kierunki studiów
Tryb studiów
Podyplomowe Studia Menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości
Studia:
Studia podyplomowe
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć