Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Małgorzata Siemionek-Ruskań

Stanowisko:
Adiunkt
226
(+48 58) 523 14 16

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 08.45-09.30
pok. 226
Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.15-13.00
pok. 226
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.30-11.15
pok. 226
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.15
pok. 226

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Finanse
  • Finanse publiczne
  • Public Finance and Taxes
  • Seminarium dyplomowe
  • Zarządzanie ryzykiem
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finanse
  • Finanse publiczne
  • Zarządzanie ryzykiem
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Behavioral Finance

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:
Prace mogą być pisane z szeroko rozumianej problematyki finansów z zakresu
•    dochodów i wydatków budżetu państwa,
•    deficytu i długu publicznego,
•    dochodów i wydatków budżetów samorządowych (gmin, powiatów, województw),
•    podatków centralnych i lokalnych,
•    finansowania inwestycji ze środków unijnych (z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności),
•    zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego,
•    finansowania działalności przedsiębiorstw.

 

Egzaminy i zaliczenia

 • Behavioral Finance [w]
 • grupa: S41-20
  Czwartek 23.01.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-4
  Z
  termin pierwszy

 • Finanse publiczne [ćw]
 • grupa: S21-01
  Środa 15.01.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-03
  Czwartek 16.01.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-6
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-04
  Czwartek 16.01.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-6
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-02
  Czwartek 23.01.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-6
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N21-03
  Niedziela 26.01.2020
  godz.: 11.30-15.00
  sala A-409
  Z
  termin pierwszy

 • Public Finance and Taxes [ćw]
 • grupa: S21-61
  Czwartek 23.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

 • Public Finance and Taxes [w]
 • grupa: S21-61
  Wtorek 28.01.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

Publikacje