Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Małgorzata Siemionek-Ruskań

Stanowisko:
Adiunkt
226
(+48 58) 523 14 16

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 226
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 226
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 226
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.00-09.45
pok. 226

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium dyplomowe
  • Zarządzanie ryzykiem
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finanse
  • Finanse publiczne
  • Zarządzanie ryzykiem

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:
Prace mogą być pisane z szeroko rozumianej problematyki finansów z zakresu
•    dochodów i wydatków budżetu państwa,
•    deficytu i długu publicznego,
•    dochodów i wydatków budżetów samorządowych (gmin, powiatów, województw),
•    podatków centralnych i lokalnych,
•    finansowania inwestycji ze środków unijnych (z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności),
•    zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego,
•    finansowania działalności przedsiębiorstw.

 

Egzaminy i zaliczenia

 • Behavioral Finance [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Poniedziałek 01.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 226
  Z
  termin pierwszy

 • Risk Management [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Poniedziałek 01.06.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

  grupa: WDW
  Czwartek 18.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 226
  Z
  termin drugi

 • Seminarium dyplomowe [sem]
 • grupa: S24-01
  Wtorek 02.06.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 226
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S24-02
  Wtorek 02.06.2020
  godz.: 13.30-14.15
  sala 226
  Z
  termin pierwszy

 • Zarządzanie ryzykiem [w]
 • grupa: S33-21
  Poniedziałek 08.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 226
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-25
  Poniedziałek 08.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 226
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-31
  Poniedziałek 08.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 226
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-51
  Poniedziałek 08.06.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 226
  E
  termin pierwszy

  grupa: N33-25
  Piątek 12.06.2020
  godz.: 17.45-18.30
  sala 226
  E
  termin pierwszy

  grupa: N33-31
  Piątek 12.06.2020
  godz.: 17.45-18.30
  sala 226
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-21
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 16.00-16.45
  sala 226
  E
  termin drugi

  grupa: S33-25
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 16.00-16.45
  sala 226
  E
  termin drugi

  grupa: S33-31
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 16.00-16.45
  sala 226
  E
  termin drugi

  grupa: S33-51
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 16.00-16.45
  sala 226
  E
  termin drugi

  grupa: N33-25
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala 226
  E
  termin drugi

  grupa: N33-31
  Piątek 11.09.2020
  godz.: 17.00-17.45
  sala 226
  E
  termin drugi

Publikacje