Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Wtorek, 20 listopada 2018 roku, godz. 10:31
Pracownicy

dr hab. Arleta Szadziewska, prof. nadzw.

Zakład Rachunkowości Finansowej

Funkcja:
Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej
Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
222
(+48 58) 523 14 01

Konsultacje

Odwołane w dniu:
21.01.2019
godz. 13.15-14.45
pok. 222
wyjazd służbowy
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 13.15-14.45
pok. 222
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.45-11.15
pok. 222

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość finansowa
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Rachunek kosztów II
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunek kosztów II
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
 • Studia podyplomowe
  • Spotkanie organizacyjne
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
  • Zaawansowana rachunkowość zarządcza

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

1) Rachunkowość finansowa: • Sprawozdawczość finansowa podmiotów gospodarujących • Kategorie kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa • Ujecie, prezentacja i wycena składników majątkowych w sprawozdawczości przedsiębiorstwa

2) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza • Systemy rachunku kosztów w przedsiębiorstwie • Kalkulacja kosztów produktów pracy • Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie

3) Rachunkowość bankowa • Działalność banku i jej odzwierciedlenie w sprawozdawczości finansowej • Kategorie kształtujące wynik finansowy banku

4) Rachunkowość ekologiczna • Koszty ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa • Odzwierciedlenie zagadnień związanych z ochroną środowiska w rachunkowości przedsiębiorstw

 Przykładowe tematy prac:

• Rola kalkulacji kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa ……..

• Ujecie kosztów ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa na przykładzie…..

• Bilans jako źródło danych do oceny sytuacji majątkowej banku na przykładzie …….

• Wpływ działalności kredytowej banku na wielkość jego wyniku na przykładzie…..

• Rachunek kosztów jako źródło danych dla celów sprawozdawczych i decyzyjnych na przykładzie …….

• Wynik finansowy jako podstawa oceny działalności podmiotu

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość ACCA

1) Rachunkowość finansowa:
• Sprawozdawczość finansowa podmiotów gospodarujących
• Kategorie kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa
• Ujecie, prezentacja i wycena składników majątkowych w sprawozdawczości przedsiębiorstwa

2) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
• Systemy rachunku kosztów w przedsiębiorstwie
• Kalkulacja kosztów produktów pracy
• Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie

3) Rachunkowość bankowa
• Działalność banku i jej odzwierciedlenie w sprawozdawczości finansowej
• Kategorie kształtujące wynik finansowy banku

4) Rachunkowość ekologiczna
• Koszty ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa
• Odzwierciedlenie zagadnień związanych z ochroną środowiska w rachunkowości przedsiębiorstw

 Przykładowe tematy prac:
• Rola kalkulacji kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa ……..
• Ujecie kosztów ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa na przykładzie…..
• Bilans jako źródło danych do oceny sytuacji majątkowej banku na przykładzie …….
• Wpływ działalności kredytowej banku na wielkość jego wyniku na przykładzie…..
• Rachunek kosztów jako źródło danych dla celów sprawozdawczych i decyzyjnych na przykładzie …….
• Wynik finansowy jako podstawa oceny działalności podmiotu

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunek kosztów II [w]
 • gr.: S41-01
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 13.30-16.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-05
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 13.30-16.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-11
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 13.30-16.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  gr.: S41-15
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 13.30-16.00
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

 • Rachunkowość finansowa [w]
 • gr.: S24-01
  Poniedziałek 04.02.2019
  godz.: 10.30-13.00
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

Publikacje