Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Arleta Szadziewska, prof. nadzw.

Zakład Rachunkowości Finansowej

Funkcja:
Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej
Stanowisko:
Profesor UG
222
(+48 58) 523 14 01

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-14.00
pok. 216
Tydzień II:
Środa
godz. 13.00-14.00
pok. 216

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość banków
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość banków
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Rachunek kosztów II
  • Rachunkowość zarządcza
  • Seminarium magisterskie
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rachunek kosztów II
  • Rachunkowość instytucji finansowych
  • Sprawozdawczość instytucji finansowych
 • Studia podyplomowe
  • Rachunek kosztów

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość ACCA

1) Rachunkowość finansowa:
• Sprawozdawczość finansowa podmiotów gospodarujących
• Kategorie kształtujące wynik finansowy przedsiębiorstwa
• Ujecie, prezentacja i wycena składników majątkowych w sprawozdawczości przedsiębiorstwa

2) Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
• Systemy rachunku kosztów w przedsiębiorstwie
• Kalkulacja kosztów produktów pracy
• Rozliczanie kosztów w przedsiębiorstwie

3) Rachunkowość bankowa
• Działalność banku i jej odzwierciedlenie w sprawozdawczości finansowej
• Kategorie kształtujące wynik finansowy banku

4) Rachunkowość ekologiczna
• Koszty ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa
• Odzwierciedlenie zagadnień związanych z ochroną środowiska w rachunkowości przedsiębiorstw

 Przykładowe tematy prac:
• Rola kalkulacji kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa ……..
• Ujecie kosztów ochrony środowiska w systemie rachunku kosztów przedsiębiorstwa na przykładzie…..
• Bilans jako źródło danych do oceny sytuacji majątkowej banku na przykładzie …….
• Wpływ działalności kredytowej banku na wielkość jego wyniku na przykładzie…..
• Rachunek kosztów jako źródło danych dla celów sprawozdawczych i decyzyjnych na przykładzie …….
• Wynik finansowy jako podstawa oceny działalności podmiotu

Egzaminy i zaliczenia

 • Rachunek kosztów II [w]
 • grupa: S41-01
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 09.45-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-05
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 09.45-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-15
  Poniedziałek 03.02.2020
  godz.: 09.45-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-25
  Sobota 08.02.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-26
  Sobota 08.02.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-27
  Sobota 08.02.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

 • Sprawozdawczość instytucji finansowych [w]
 • grupa: N51-25
  Sobota 08.02.2020
  godz.: 15.15-17.45
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

Publikacje