Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

prof. dr hab. Piotr Grajewski

Zakład Systemów Zarządzania

Funkcja:
Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania
Stanowisko:
Profesor zwyczajny
315
(+48 58) 512 14 12

Konsultacje

Odwołane w dniu:
15.10.2019
godz. 13.00-14.30
pok. 315
wyjazd służbowy
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-14.30
pok. 315
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-14.30
pok. 315

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Projektowanie organizacji
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie procesami
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer

Tytuł seminarium: Nowoczesne metody zarządzania

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Projektowanie struktur organizacyjnych.
 2. Projektowanie systemów zarządzania.
 3. Zarządzanie procesami.
 4. Systemy zarządzania jakością.
 5. Nowoczesne metody organizacji i zarządzania: Reengineering, TQM, Lean Management, Six Sigma.
 6. Zarządzanie projektami.
 7. Projektowanie systemów innowacyjnych.
 8. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa.
 9. Organizacje wirtualne i sieciowe.
 10. Metody i techniki kierownicze

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer

Tytuł seminarium: Nowoczesne metody zarządzania

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Projektowanie struktur organizacyjnych.
 2. Projektowanie systemów zarządzania.
 3. Zarządzanie procesami.
 4. Systemy zarządzania jakością.
 5. Nowoczesne metody organizacji i zarządzania: Reengineering, TQM, Lean Management, Six Sigma.
 6. Zarządzanie projektami.
 7. Projektowanie systemów innowacyjnych.
 8. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa.
 9. Organizacje wirtualne i sieciowe.
 10. Metody i techniki kierownicze
Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer

Prowadzący seminarium: prof. dr hab. Piotr Grajewski

Tytuł seminarium: Nowoczesne metody zarządzania

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Projektowanie struktur organizacyjnych.
 2. Projektowanie systemów zarządzania.
 3. Zarządzanie procesami.
 4. Systemy zarządzania jakością.
 5. Nowoczesne metody organizacji i zarządzania: Reengineering, TQM, Lean Management, Six Sigma.
 6. Zarządzanie projektami.
 7. Projektowanie systemów innowacyjnych.
 8. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa.
 9. Organizacje wirtualne i sieciowe.
 10. Metody i techniki kierownicze

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje