Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

prof. dr hab. Piotr Grajewski

Zakład Systemów Zarządzania

Funkcja:
Kierownik Zakładu Systemów Zarządzania
Stanowisko:
Profesor zwyczajny
315
(+48 58) 512 14 12

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-11.30
pok. 315
Tydzień II:
Środa
godz. 10.00-11.30
pok. 315

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Projektowanie organizacji
  • Seminarium magisterskie
  • Zarządzanie procesami
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer

Tytuł seminarium: Nowoczesne metody zarządzania

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Projektowanie struktur organizacyjnych.
 2. Projektowanie systemów zarządzania.
 3. Zarządzanie procesami.
 4. Systemy zarządzania jakością.
 5. Nowoczesne metody organizacji i zarządzania: Reengineering, TQM, Lean Management, Six Sigma.
 6. Zarządzanie projektami.
 7. Projektowanie systemów innowacyjnych.
 8. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa.
 9. Organizacje wirtualne i sieciowe.
 10. Metody i techniki kierownicze

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer

Tytuł seminarium: Nowoczesne metody zarządzania

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Projektowanie struktur organizacyjnych.
 2. Projektowanie systemów zarządzania.
 3. Zarządzanie procesami.
 4. Systemy zarządzania jakością.
 5. Nowoczesne metody organizacji i zarządzania: Reengineering, TQM, Lean Management, Six Sigma.
 6. Zarządzanie projektami.
 7. Projektowanie systemów innowacyjnych.
 8. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa.
 9. Organizacje wirtualne i sieciowe.
 10. Metody i techniki kierownicze
Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer

Prowadzący seminarium: prof. dr hab. Piotr Grajewski

Tytuł seminarium: Nowoczesne metody zarządzania

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Projektowanie struktur organizacyjnych.
 2. Projektowanie systemów zarządzania.
 3. Zarządzanie procesami.
 4. Systemy zarządzania jakością.
 5. Nowoczesne metody organizacji i zarządzania: Reengineering, TQM, Lean Management, Six Sigma.
 6. Zarządzanie projektami.
 7. Projektowanie systemów innowacyjnych.
 8. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa.
 9. Organizacje wirtualne i sieciowe.
 10. Metody i techniki kierownicze

Egzaminy i zaliczenia

 • Zarządzanie procesami [w]
 • grupa: S53-01
  Środa 29.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-02
  Środa 29.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-05
  Środa 29.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-06
  Środa 29.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-11
  Środa 29.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-21
  Środa 29.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-31
  Środa 29.01.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S53-01
  Środa 19.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 315
  E
  termin drugi

  grupa: S53-02
  Środa 19.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 315
  E
  termin drugi

  grupa: S53-05
  Środa 19.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 315
  E
  termin drugi

  grupa: S53-06
  Środa 19.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 315
  E
  termin drugi

  grupa: S53-11
  Środa 19.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 315
  E
  termin drugi

  grupa: S53-21
  Środa 19.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 315
  E
  termin drugi

  grupa: S53-31
  Środa 19.02.2020
  godz.: 09.45-10.30
  sala 315
  E
  termin drugi

Publikacje