Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Paweł Galiński

Stanowisko:
Adiunkt
202
(+48 58) 523 14 60

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.45-11.30
pok. 202
Tydzień I:
Środa
godz. 10.45-11.30
pok. 202
Tydzień II:
Czwartek
godz. 13.00-13.45
pok. 202
Tydzień II:
Środa
godz. 10.45-11.30
pok. 202

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Ekonomia
  • Finanse
  • Finanse publiczne
  • Finanse samorządu terytorialnego
  • Podatki i opłaty samorządowe
  • Przygotowanie projektów finansowanych z funduszy UE
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Ekonomia
  • Finanse publiczne
  • Podatki i opłaty samorządowe
  • Przygotowanie projektów finansowych z funduszy UE
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Finansowanie polityki regionalnej
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Podatki i opłaty samorządowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Prace mogą być pisane z szeroko rozumianej problematyki finansów i ubezpieczeń, a w tym koncentrować się m.in. na:

 • organizacji i funkcjonowaniu sektora finansów publicznych w Polsce i na świecie,
 • finansach gmin, powiatów i województw,
 • funkcjonowaniu poszczególnych segmentów rynku finansowego, a w tym rynku akcji, obligacji czy skarbowych papierów wartościowych,
 • finansowaniu projektów i programów unijnych,
 • finansowaniu i organizacji zarządzania kryzysowego w Polsce,
 • nowoczesnych instrumentach zarządzania finansami w podmiotach gospodarczych,
 • zarządzaniu ryzykiem w podmiotach gospodarczych,
 • ubezpieczeniach w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach.
 • finansowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych przez podmioty gospodarcze,
 • bankowych instrumentach wspierających zarządzanie finansami w jednostkach sektora publicznego,
 • funkcjonowaniu podatków w Polsce i na świecie,
 • zarządzaniu podatkami w przedsiębiorstwie.

Egzaminy i zaliczenia

 • Finanse [w]
 • grupa: S13-01
  Środa 12.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-02
  Środa 12.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-03
  Środa 12.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-04
  Środa 12.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-05
  Środa 12.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-06
  Środa 12.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-07
  Środa 12.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-08
  Środa 12.06.2019
  godz.: 09.45-10.30
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-01
  Środa 11.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  grupa: S13-02
  Środa 11.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  grupa: S13-03
  Środa 11.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  grupa: S13-04
  Środa 11.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  grupa: S13-05
  Środa 11.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  grupa: S13-06
  Środa 11.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  grupa: S13-07
  Środa 11.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  grupa: S13-08
  Środa 11.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

 • Finanse publiczne [w]
 • grupa: S12-01
  Środa 12.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: S12-02
  Środa 12.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: S12-01
  Środa 11.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

  grupa: S12-02
  Środa 11.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

 • Finansowanie polityki regionalnej [w]
 • grupa: S41-11
  Środa 12.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: S41-11
  Środa 11.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

 • Przygotowanie projektów finansowanych z funduszy UE [WDW]
 • grupa: S34-01
  Środa 12.06.2019
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-311
  E
  termin pierwszy

  grupa: S34-01
  Środa 11.09.2019
  godz.: 09.45-11.15
  sala WZ-307
  E
  termin drugi

Publikacje