Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Paweł Galiński

Stanowisko:
Adiunkt
202
(+48 58) 523 14 60

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 07.07.2020 - 26.08.2020 zostają odwołane - urlop.

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Economic Policy
  • Finanse
  • Przygotowanie projektów finansowanych z funduszy UE
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Przygotowanie projektów finansowych z funduszy UE

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Prace mogą być pisane z szeroko rozumianej problematyki finansów i ubezpieczeń, a w tym koncentrować się m.in. na:

 • organizacji i funkcjonowaniu sektora finansów publicznych w Polsce i na świecie,
 • finansach gmin, powiatów i województw,
 • funkcjonowaniu poszczególnych segmentów rynku finansowego, a w tym rynku akcji, obligacji czy skarbowych papierów wartościowych,
 • finansowaniu projektów i programów unijnych,
 • finansowaniu i organizacji zarządzania kryzysowego w Polsce,
 • nowoczesnych instrumentach zarządzania finansami w podmiotach gospodarczych,
 • zarządzaniu ryzykiem w podmiotach gospodarczych,
 • ubezpieczeniach w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach.
 • finansowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych przez podmioty gospodarcze,
 • bankowych instrumentach wspierających zarządzanie finansami w jednostkach sektora publicznego,
 • funkcjonowaniu podatków w Polsce i na świecie,
 • zarządzaniu podatkami w przedsiębiorstwie.

Egzaminy i zaliczenia

 • Economic Policy [ćw]
 • grupa: S21-61
  Środa 03.06.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-3
  Z
  termin pierwszy

 • Economic Policy [w]
 • grupa: S21-61
  Czwartek 11.06.2020
  godz.: 12.15-13.00
  sala 202
  Z
  termin pierwszy

 • Finanse [ćw]
 • grupa: S13-01
  Wtorek 26.05.2020
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-303
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S13-02
  Wtorek 26.05.2020
  godz.: 13.30-15.00
  sala WZ-304
  Z
  termin pierwszy

 • Finanse [w]
 • grupa: S13-01
  Poniedziałek 08.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 202
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-02
  Poniedziałek 08.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 202
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-03
  Poniedziałek 08.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 202
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-04
  Poniedziałek 08.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 202
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-05
  Poniedziałek 08.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 202
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-06
  Poniedziałek 08.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 202
  E
  termin pierwszy

 • Modern Public Finance [w, WDW]
 • grupa: WDW
  Piątek 12.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 202
  Z
  termin pierwszy

 • Przygotowanie projektów finansowanych z funduszy UE [WDW]
 • grupa: S34-01
  Czwartek 11.06.2020
  godz.: 10.30-11.15
  sala 202
  Z
  termin pierwszy

 • Przygotowanie projektów finansowych z funduszy UE [w, WDW]
 • grupa: N34-01
  Sobota 30.05.2020
  godz.: 15.15-18.30
  sala C-5
  Z
  termin pierwszy

Publikacje