Strona główna » Wydział
Pracownicy
Aktualizacja: Wtorek, 20 listopada 2018 roku, godz. 10:31
Pracownicy

dr Paweł Galiński

Stanowisko:
Adiunkt
202
(+48 58) 523 14 60

Konsultacje

W dniu:
30.01.2019
godz. 16.45-17.30
pok. 202
W dniu:
31.01.2019
godz. 09.30-10.15
pok. 202
Tydzień I:
Piątek
godz. 13.00-13.45
pok. 202
Tydzień I:
Wtorek
godz. 15.00-15.45
pok. 202
Tydzień II:
Czwartek
godz. 15.00-15.45
pok. 202
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-13.45
pok. C-1

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Ekonomia
  • Finanse samorządu terytorialnego
  • Podatki i opłaty samorządowe
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Ekonomia
  • Finanse publiczne
  • Podatki i opłaty samorządowe
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Zarządzanie finansami JST
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Podatki i opłaty samorządowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Prace mogą być pisane z szeroko rozumianej problematyki finansów i ubezpieczeń, a w tym koncentrować się m.in. na:

 • organizacji i funkcjonowaniu sektora finansów publicznych w Polsce i na świecie,
 • finansach gmin, powiatów i województw,
 • funkcjonowaniu poszczególnych segmentów rynku finansowego, a w tym rynku akcji, obligacji czy skarbowych papierów wartościowych,
 • finansowaniu projektów i programów unijnych,
 • finansowaniu i organizacji zarządzania kryzysowego w Polsce,
 • nowoczesnych instrumentach zarządzania finansami w podmiotach gospodarczych,
 • zarządzaniu ryzykiem w podmiotach gospodarczych,
 • ubezpieczeniach w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach.
 • finansowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych przez podmioty gospodarcze,
 • bankowych instrumentach wspierających zarządzanie finansami w jednostkach sektora publicznego,
 • funkcjonowaniu podatków w Polsce i na świecie,
 • zarządzaniu podatkami w przedsiębiorstwie.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje