Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Paweł Galiński

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 08.45-09.45
pok. 202
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.15-12.15
online
Tydzień II:
Czwartek
godz. 08.45-09.45
pok. 202
Tydzień II:
Środa
godz. 08.45-09.45
pok. 202

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Finanse publiczne
  • Finanse samorządu terytorialnego
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finanse samorządu terytorialnego

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Prace mogą być pisane z szeroko rozumianej problematyki finansów i ubezpieczeń, a w tym koncentrować się m.in. na:

 • organizacji i funkcjonowaniu sektora finansów publicznych w Polsce i na świecie,
 • finansach gmin, powiatów i województw,
 • funkcjonowaniu poszczególnych segmentów rynku finansowego, a w tym rynku akcji, obligacji czy skarbowych papierów wartościowych,
 • finansowaniu projektów i programów unijnych,
 • finansowaniu i organizacji zarządzania kryzysowego w Polsce,
 • nowoczesnych instrumentach zarządzania finansami w podmiotach gospodarczych,
 • zarządzaniu ryzykiem w podmiotach gospodarczych,
 • ubezpieczeniach w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwach.
 • finansowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych przez podmioty gospodarcze,
 • bankowych instrumentach wspierających zarządzanie finansami w jednostkach sektora publicznego,
 • funkcjonowaniu podatków w Polsce i na świecie,
 • zarządzaniu podatkami w przedsiębiorstwie.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje