Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Funkcja:
Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem
Stanowisko:
Profesor zwyczajny
09/8
(+48 58) 23 12 67

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.30-15.00
pok. 009
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.30-15.00
pok. 009

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie jakością
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Jakością i Środowiskiem

SEMINARIUM MAGISTERSKIE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Zakres programowy:
Zarządzanie przez jakość: Jakość wyrobów, procesów i usług, Systemy zarządzania jakością, w tym systemy branżowe, sektorowe, Audit i certyfikacja, Total Quality Management, Modele Doskonałości (EFQM, CAF, NMBQA, Deming Prize, PNJ), Narzędzia pomiaru i doskonalenia jakości produktów, systemów, usług, Lean Six Sigma, Lean Manufacturing, Japońskie techniki zarządzania jakością – Kaizen, Kanban, Hoshin Kanri i inne, Ekonomika jakości, Jakość usług, w tym jakość kształcenia, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwo produktu żywnościowego;

Ochrona środowiska: Systemy zarządzania środowiskowego wg ISO 14000 i EMAS, Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej, Rozwój zrównoważony, Aspekty środowiskowe w projektowaniu wyrobów, Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), Rolnictwo ekologiczne i żywność ekologiczna, Ekonomika ochrony środowiska, Ekologiczne aspekty opakowalnictwa, Ekobilanse, Prawo ochrony środowiska;

Towaroznawstwo ogólne i inne wybrane zagadnienia: Opakowalnictwo i znakowanie opakowań, Normalizacja, Certyfikacja wyrobów, Wybrane zagadnienia z technologii, Technologie innowacyjne, Marketing opakowań, Marketing ekologiczny, Grupy towarowe ze szczególnym uwzględnieniem produktów żywnościowych;


Przykładowe tematy prac magisterskich:
- "Analiza ofert jednostek certyfikujących w zakresie systemów zarządzania jakością i pokrewnych"
- "Pomiar jakości usług mammograficznych metodą Servqual na przykładzie Luxmed Diagnostyka Sp. z o.o."
- "Jakość obsługi klienta i sposoby jej mierzenia na przykładzie przedsiębiorstwa X typu contact center"
- "Jakość stron sklepów internetowych"
- "Ocena gotowości firmy X pod względem spełnienia normy ISO 9001"
- "Zastosowanie metod Kano i Servqual na przykładzie stacjo paliw LOTOS"
- "Ocena i porównanie jakości stron internetowych bibliotek wyższych uczelni publicznych w Trójmieście"
- "Organizacja i funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie przedsiębiorstwa LOTOS Petrobaltic S.A."

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie Jakością i Środowiskiem

Seminarium magisterskie

Specjalność: Zarządzanie jakością i środowiskiem

Prowadzący seminarium: prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska

Opis tematyki:

Zarządzanie przez jakość: Jakość wyrobów, procesów i usług, Systemy zarządzania jakością, w tym systemy branżowe, sektorowe, Audit i certyfikacja, Total Quality Management, Modele Doskonałości (EFQM, CAF, NMBQA, Deming Prize, PNJ), Narzędzia pomiaru i doskonalenia jakości produktów, systemów, usług, Lean Six Sigma, Lean Manufacturing, Japońskie techniki zarządzania jakością – Kaizen, Kanban, Hoshin Kanri i inne, Ekonomika jakości, Jakość usług, w tym jakość kształcenia, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwo produktu żywnościowego;

Ochrona środowiska: Systemy zarządzania środowiskowego wg ISO 14000 i EMAS, Ekologiczne uwarunkowania działalności gospodarczej, Rozwój zrównoważony, Aspekty środowiskowe w projektowaniu wyrobów, Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), Rolnictwo ekologiczne i żywność ekologiczna, Ekonomika ochrony środowiska, Ekologiczne aspekty opakowalnictwa, Ekobilanse, Prawo ochrony środowiska;

Towaroznawstwo ogólne i inne wybrane zagadnienia:  Opakowalnictwo i znakowanie opakowań, Normalizacja, Certyfikacja wyrobów, Wybrane zagadnienia z technologii, Technologie innowacyjne, Marketing opakowań, Marketing ekologiczny, Grupy towarowe ze szczególnym uwzględnieniem produktów żywnościowych;

Przykładowe tematy prac magisterskich:
- "Analiza ofert jednostek certyfikujących w zakresie systemów zarządzania jakością i pokrewnych"
- "Pomiar jakości usług mammograficznych metodą Servqual na przykładzie Luxmed Diagnostyka Sp. z o.o."
- "Jakość obsługi klienta i sposoby jej mierzenia na przykładzie przedsiębiorstwa X typu contact center"
- "Jakość stron sklepów internetowych"
- "Ocena gotowości firmy X pod względem spełnienia normy ISO 9001"
- "Zastosowanie metod Kano i Servqual na przykładzie stacjo paliw LOTOS"
- "Ocena i porównanie jakości stron internetowych bibliotek wyższych uczelni publicznych w Trójmieście"
- "Organizacja i funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy na przykładzie przedsiębiorstwa LOTOS Petrobaltic S.A."

Egzaminy i zaliczenia

 • Zarządzanie jakością [w]
 • grupa: S23-01
  Czwartek 06.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-02
  Czwartek 06.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-03
  Czwartek 06.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-04
  Czwartek 06.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-05
  Czwartek 06.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-06
  Czwartek 06.02.2020
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-9
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S23-01
  Czwartek 20.02.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala B-4
  Z
  termin drugi

  gr.: S23-02
  Czwartek 20.02.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala B-4
  Z
  termin drugi

  gr.: S23-03
  Czwartek 20.02.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala B-4
  Z
  termin drugi

  gr.: S23-04
  Czwartek 20.02.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala B-4
  Z
  termin drugi

  gr.: S23-05
  Czwartek 20.02.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala B-4
  Z
  termin drugi

  gr.: S23-06
  Czwartek 20.02.2020
  godz.: 15.15-16.00
  sala B-4
  Z
  termin drugi

Publikacje