Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Jacek Maślankowski

Stanowisko:
Adiunkt
C-33
(+48 58) 523 13 33

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 16.15-17.00
pok. C-33
Tydzień I:
Wtorek
godz. 16.15-17.00
pok. C-33
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 16.15-17.00
pok. C-33
Tydzień II:
Wtorek
godz. 16.15-17.00
pok. C-33

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Bazy danych
  • Information Technologies
  • Programowanie aplikacji bazodanowych
  • Seminarium licencjackie
  • Serwerowe systemy operacyjne
  • Serwery aplikacyjne
  • System operacyjny Linux
  • Technologie sieci WAN
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Programowanie aplikacji bazodanowych
  • Serwery aplikacyjne
  • Systemy baz danych
  • Systemy Big Data
  • Technologie sieci WAN
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Big Data w biznesie
  • Hurtownie danych
  • Systemy Business Intelligence
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Big data w praktyce
  • Hurtownie danych
  • Infrastruktura informatyczna i obsługa baz danych
 • Studia podyplomowe
  • Big data w praktyce
  • Infrastruktura informatyczna i obsługa baz danych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

1. Pozyskiwanie, przetwarzanie i analiza danych Big Data

 • Mechanizmy pozyskiwania danych, w tym web scraping, API, crawling
 • Metody przetwarzania danych – oczyszczanie danych, de-duplikacja danych
 • Metody text mining, web mining oraz uczenia maszynowego nadzorowanego i nienadzorowanego
 • Analiza dużych zbiorów danych

2. Systemy gromadzenia danych

 • Bazy nierelacyjne NoSQL: MongoDB, Apache HBase, Apache Cassandra
 • Hurtownie danych: Apache Hive
 • Relacyjne bazy danych SQL: MySQL, MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL
 • Systemy gromadzenia i analizy danych: ElasticSearch

3. Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych

 • Projektowanie sieci komputerowych, w tym wirtualne sieci prywatne, szyfrowanie danych
 • Bezpieczeństwo baz danych, w tym mechanizmy uwierzytelniania, autoryzacji, rozliczania i szyfrowania danych
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych, w tym szyfrowanie danych i protokoły bezpiecznej transmisji danych
 • Narzędzia open source, w tym system operacyjny Linux

4. Projektowanie i tworzenie systemów informatycznych realizujących zagadnienia biznesowe

 • Tworzenie aplikacji webowych w językach PHP, Java, Python, C#
 • Aplikacje desktopowe w językach Java, Python, C#
 • Aplikacje typu klient-serwer, w tym projektowanie front-endu i back-endu
 • Aplikacje mobilne, środowisko Android i Apple iOS

Egzaminy i zaliczenia

 • Bazy danych [ćw]
 • grupa: S12-31
  Czwartek 21.01.2021
  godz.: 08.00-12.15
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S12-32
  Wtorek 26.01.2021
  godz.: 14.15-18.30
  sala WZ-206
  Z
  termin pierwszy

 • Business Outcomes of Big Data Analysis [w, wdw]
 • grupa: WDW
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Hurtownie danych [lab]
 • grupa: N42-11
  Niedziela 24.01.2021
  godz.: 10.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N42-12
  Niedziela 24.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S42-05
  Środa 27.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S42-06
  Środa 27.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Hurtownie danych [w]
 • grupa: S42-05
  Środa 03.02.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala C-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S42-06
  Środa 03.02.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala C-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S42-11
  Środa 03.02.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala C-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N52-15
  Środa 03.02.2021
  godz.: 16.00-16.45
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Information Technologies [ćw]
 • grupa: S11-61
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 11.30-13.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium licencjackie [sem]
 • grupa: S32-31
  Piątek 29.01.2021
  godz.: 17.00-18.30
  sala C-33
  Z
  termin pierwszy

 • Serwerowe systemy operacyjne [lab]
 • grupa: S12-32
  Czwartek 21.01.2021
  godz.: 13.30-17.45
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

 • Serwery aplikacyjne [lab]
 • grupa: S32-32
  Wtorek 19.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S32-31
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N32-31
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Systemy baz danych [w]
 • grupa: N12-31
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N12-32
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N12-33
  Sobota 06.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Systemy Business Intelligence [lab]
 • grupa: S52-05
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 09.45-11.15
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

Publikacje