Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. uczelni

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Zarządzanie kapitałem ludzkim
    • Zarządzanie rozwojem pracownika

Prowadzone seminaria