Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Maciej Hyży

Stanowisko:
Adiunkt
201
(+48 58) 523 14 88

Konsultacje

W dniu:
31.01.2023
godz. 08:30-09:30
pok. 201
W dniu:
07.02.2023
godz. 08:30-09:30
pok. online
W dniu:
14.02.2023
godz. 08:30-09:30
pok. online
Tydzień I:
czwartek
godz. 09:00-10:00
pok. online
Tydzień I:
wtorek
godz. 11:30-12:30
pok. 201
Tydzień II:
wtorek
godz. 11:30-12:30
pok. 201
Tydzień II:
czwartek
godz. 09:00-10:00
pok. online

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów
  • Rachunkowość finansowa
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów
  • Rachunkowość
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Odroczony podatek dochodowy
  • Standardy sprawozdawczości finansowej
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Rewizja sprawozdań finansowych
  • Seminarium magisterskie
  • Standardy sprawozdawczości finansowej

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Zakres programowy

Szeroko rozumiana problematyka rachunkowości podatkowej, finansowej i zarządczej , w tym:

 • MSR/MSSF
 • Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów i przychodów
 • Analiza różnic pomiędzy prawem podatkowym i księgowym
 • Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Problematyka VATu (np. szczegółowe zasady ewidencyjne dla potrzeb kalkulacji podatku VAT, VAT w budownictwie, spedycji itp.)
 • Rewizja finansowa rocznych sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta
 • Pomiar i odnoszenie różnic kursowych
 • Porównanie polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości (np. w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości inwestycyjnych)
 • Odpisy aktualizujące wartość aktywów

UWAGA: każda praca bazować musi na danych rzeczywistych pozyskanych z podmiotu gospodarczego lub ich grupy

 

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość

Szeroko rozumiana problematyka rachunkowości podatkowej, finansowej i zarządczej , w tym:

 •  
 • Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów i przychodów
 • Analiza różnic pomiędzy prawem podatkowym i księgowym
 • Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Problematyka VATu (np. szczegółowe zasady ewidencyjne dla potrzeb kalkulacji podatku VAT, VAT w budownictwie, spedycji itp.)
 • Rewizja finansowa rocznych sprawozdań finansowych i inne usługi biegłego rewidenta
 • Pomiar i odnoszenie różnic kursowych
 • Porównanie polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości (np. w zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nieruchomości inwestycyjnych)
 • Odpisy aktualizujące wartość aktywów

UWAGA: każda praca bazować musi na danych rzeczywistych pozyskanych z podmiotu gospodarczego lub ich grupy

Egzaminy i zaliczenia

 • Bilansowy i podatkowy pomiar kosztów [w]
 • grupa: N31-51
  Sobota 28.05.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-2
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-52
  Sobota 28.05.2022
  godz.: 15.15-16.45
  sala C-2
  E
  termin pierwszy

  grupa: S31-51
  Poniedziałek 06.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S31-52
  Poniedziałek 06.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: N31-51
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-6
  E
  termin drugi

  grupa: N31-52
  Sobota 25.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-6
  E
  termin drugi

 • Rachunkowość [ćw]
 • grupa: N11-03
  Niedziela 12.06.2022
  godz.: 08.00-11.15
  sala WZ-306
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N11-03
  Sobota 02.07.2022
  godz.: 08.45-10.30
  sala WZ-213
  Z
  termin drugi

 • Rewizja sprawozdań finansowych [ćw]
 • grupa: N51-26
  Sobota 18.06.2022
  godz.: 11.30-15.00
  sala WZ-305
  Z
  termin pierwszy

 • Standardy sprawozdawczości finansowej [ćw]
 • grupa: N41-01
  Sobota 04.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala WZ-213
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N41-05
  Sobota 04.06.2022
  godz.: 09.45-11.15
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S41-05
  Poniedziałek 06.06.2022
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

Publikacje