Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

prof. dr hab. Piotr Grajewski

Konsultacje

Prowadzone przedmioty

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie organizacjami

Tytuł seminarium: Nowoczesne metody zarządzania

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Projektowanie struktur organizacyjnych.
 2. Projektowanie systemów zarządzania.
 3. Zarządzanie procesami.
 4. Systemy zarządzania jakością.
 5. Nowoczesne metody organizacji i zarządzania: Reengineering, TQM, Lean Management, Six Sigma.
 6. Zarządzanie projektami.
 7. Projektowanie systemów innowacyjnych.
 8. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa.
 9. Organizacje wirtualne i sieciowe.
 10. Metody i techniki kierownicze

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje