Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr hab. Piotr Wróbel, prof. uczelni

Zakład Strategii i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Zakład Systemów Zarządzania

Funkcja:
Kierownik Katedry Organizacji i Zarządzania
Funkcja:
Kierownik Zakładu Strategii i Zarządzania Przedsiębiorstwem
Stanowisko:
Profesor uczelni
319
(+48 58) 523 12 11

Konsultacje

Tydzień I:
czwartek
godz. 09:30-10:30
pok. 319
Tydzień II:
czwartek
godz. 09:30-10:30
pok. 319

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Fuzje i przejęcia
    • Zarządzanie zmianami
  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Leadership

Prowadzone seminaria