Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Magdalena Gostkowska-Drzewicka

Konsultacje

W dniu:
30.01.2023
godz. 10:00-11:00
pok. online
W dniu:
01.02.2023
godz. 11:00-12:00
pok. 205
W dniu:
06.02.2023
godz. 10:00-10:45
pok. online
W dniu:
13.02.2023
godz. 10:00-10:45
pok. online

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Analiza finansowa II
  • Finanse przedsiębiorstw
  • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Seminarium licencjackie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Problemy badawcze prac dyplomowych mogą dotyczyć zagadnień mieszczących się w ramach szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności:
• Analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w tym analizy płynności, efektywności wykorzystania zasobów majątkowych, rentowności, struktury kapitałów i efektywności działania na rynku kapitałowym;
• Analizy fundamentalnej;
• Źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw;
• Analizy efektywności ekonomicznej inwestycji przedsiębiorstw;
• Biznes planu działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse przedsiębiorstw i controlling

Zakres programowy:
Problemy badawcze prac dyplomowych mogą dotyczyć zagadnień mieszczących się w ramach szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, a w szczególności:
• Analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w tym analizy płynności, efektywności wykorzystania zasobów majątkowych, rentowności, struktury kapitałów i efektywności działania na rynku kapitałowym;
• Analizy fundamentalnej;
• Źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw;
• Analizy efektywności ekonomicznej inwestycji przedsiębiorstw;
• Biznes planu działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje