Strona główna » Studia
Studia
Prowadzone studia podyplomowe
Tryb studiów
Międzywydziałowe stacjonarne studia doktoranckie z ekonomii
Studia:
studia III stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
finansów i zarządzania
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć