Strona główna » Studia
Studia
Prowadzone studia podyplomowe
Tryb studiów
Niestacjonarne Studia Doktoranckie
Studia:
studia III stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
niestacjonarne

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć