Strona główna » Studia
Studia
Studia prowadzone w języku polskim
Kierunki studiów

Zarządzanie organizacjami

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Koncepcje zarządzania 4 Z/E 45 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15 Wydział Ekonomiczny
3. Marketing II 2 E 15 15 Katedra Marketingu
4. Metody wspomagania decyzji biznesowych 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
5. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
6. Projektowanie organizacji 9 Z 45 15 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie innowacjami 2 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 240 165 75 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza strategiczna 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Projektowanie modeli biznesowych 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Projektowanie organizacji 5 Z/E 30 0 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
5. Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
6. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Strategiczny controlling personalny 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
10. Zarządzanie rozwojem pracownika 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 225 120 75 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Koncepcje i metody zarządzania jakością 1 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
5. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
7. Techniki mierzenia procesów pracy 4 Z/E 60 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie procesami 4 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
10. Zarządzanie projektami i programami 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
11. Zarządzanie strategiczne 3 Z/E 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 33 - 305 135 105 15 30 20 -
SEMESTR IV
1. Biznes międzynarodowy 2 Z 15 15 0 Katedra Organizacji i Zarządzania
2. Ekonometria 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Sieci międzyorganizacyjne w zarządzaniu 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 165 105 30 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 123 - 935 525 285 15 90 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć