Strona główna » Studia
Studia
Studia prowadzone w języku polskim
Kierunki studiów

Finanse przedsiębiorstw i controlling

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Analiza instytucji kredytowych 2 Z 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Bankowość II 3 E 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Finanse przedsiębiorstw II 3 E 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Finanse publiczne II 3 E 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
5. Koncepcje zarządzania 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
6. Polityka pieniężna 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
7. Rachunek kosztów II 6 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
8. Rachunkowość finansowa II 5 E 15 15 Katedra Rachunkowości
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 195 150 45 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Corporate finance 3 Z 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Nadzór korporacyjny 3 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Narzędzia controllingu 3 Z 45 30 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Portfel inwestycyjny 4 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
7. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Standardy sprawozdawczości finansowej 5 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 32 - 270 120 120 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
3. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Praktyka zawodowa 3 20 20 Wydział Zarządzania
6. Relacje inwestorskie 3 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
7. Restrukturyzacja finansowa 5 Z/E 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
8. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Statystyczne badania rynkowe 2 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
11. Zarządzanie instytucjami kredytowymi 3 E 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
12. Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 35 - 275 165 60 0 30 20 -
SEMESTR IV
1. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
2. Kształtowanie wizerunku absolwenta na rynku pracy 1 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
3. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
4. Prawo finansowe 1 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
5. Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
6. Rewizja finansowa 1 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
7. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Wykład do wyboru 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie ryzykiem 4 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
10. Zastosowania analizy ekonomicznej 1 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 180 90 60 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 127 - 920 525 285 0 90 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć