Strona główna » Sebastian Susmarski
Sebastian Susmarski
Sebastian Susmarski

dr Sebastian Susmarski

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 14.30-15.15
pok. 202
Tydzień I:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 202
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 14.30-15.15
pok. 202
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-09.45
pok. 202

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Finanse publiczne
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Finanse
  • System podatkowy w Polsce
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Finanse publiczne II

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Finanse i ubezpieczenia

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

Tematyka prac licencjackich powinna być skoncentrowana na problematyce finansowej i ubezpieczeniowej. W sposób szczególny powinna skupiać się na:

 • gospodarce finansowej podmiotów sektora publicznego i jej ocenie,
 • dochodach i wydatkach budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • deficycie budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego oraz źródłom finansowania,
 • finansowaniu nauki i edukacji,
 • finansowaniu ochrony zdrowia,
 • finansowaniu podmiotów sektora prywatnego, w tym przedsiębiorstw,
 • ubezpieczeniach zdrowotnych i społecznych,
 • finansowaniu projektów ze środków UE oraz programów pomocowych.

Egzaminy i zaliczenia

 • Finanse publiczne [ćw]
 • grupa: S21-02
  Czwartek 21.01.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S21-03
  Czwartek 28.01.2021
  godz.: 13.30-15.00
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Finanse publiczne II [w]
 • grupa: N41-01
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-05
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-15
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-16
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-25
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N41-26
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 13.30-14.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • System podatkowy w Polsce [w]
 • grupa: N21-01
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-02
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-03
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: N21-04
  Niedziela 07.02.2021
  godz.: 08.45-09.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

Publikacje