Strona główna » Robert Bęben
Robert Bęben
Robert Bęben

dr hab. Robert Bęben, prof. uczelni

Funkcja:
Kierownik Katedry Marketingu
Stanowisko:
Profesor UG
127
(+48 58) 523 12 17

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.10-09.40
pok. 127
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.10-09.40
pok. 127

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Marketing
  • Marketing na rynku kapitałowym
  • Polityka cenowa
  • Segmentacja rynku
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Segmentacja rynku
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Prawne i etyczne aspekty marketingu
 • Studia podyplomowe
  • Seminarium dyplomowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu inwestorskiego, relacji z interesariuszami, nowych mediów reklamowych, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Tematyka seminarium obejmuje zagadnienia marketingu inwestorskiego, relacji z interesariuszami, nowych mediów reklamowych, zarządzania marketingowego i komunikacji marketingowej.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Czynnikiem sukcesu na rynku pracy oraz w biznesie są kompetencje. Dlatego prace powstające w Katedrze Marketingu nawiązują do zagadnień związanych z praktyką gospodarczą i aktulanymi trendami rynkowymi. Nasi seminarzyści chętnie podejmuja tematy związane z: social mediami i marketingiem w Internecie, turystyką, eventami oraz tzw. branżą spotkań i czasu wolnego, marketingiem w sporcie, strategiami marketingowymi przedsiębiorstw, procesem decyzyjnym i zachowaniami nabywców, usługami finansowymi i strategiami pozyskiwania kapitału. Łączymy zainteresowania studenta z wybranymi obszarami praktyki. Wybierz mega interesujący temat i obroń pracę w Katedrze Marketingu.

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Marketing

Marketing instutucji finansowych, strategie segmentacji rynku, marketing jednostek ochrony zdrowia

Egzaminy i zaliczenia

 • Marketing [w]
 • grupa: S23-01
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-02
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-03
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-04
  Poniedziałek 01.02.2021
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-01
  Środa 03.03.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S23-02
  Środa 03.03.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S23-03
  Środa 03.03.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S23-04
  Środa 03.03.2021
  godz.: 15.15-16.00
  sala online
  E
  termin drugi

 • Polityka cenowa [w]
 • grupa: S33-25
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S33-26
  Poniedziałek 18.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

 • Prawne i etyczne aspekty marketingu [w]
 • grupa: S53-05
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-06
  Poniedziałek 25.01.2021
  godz.: 08.00-09.30
  sala Online
  Z
  termin pierwszy

Publikacje