Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r.  każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

Marketing
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zagadnień ogólnoekonomicznych (mikroekonomii, bankowości, finansów, technologii informacyjnych, podstaw zarządzania, podstaw nauki o przedsiębiorstwie, statystyki),
 • przedmiotów kierunkowych (marketingu, zarządzania marketingowego, badań marketingowych, zachowań konsumenckich),
 • zagadnień specjalistycznych (marketingu usług, marketingu cyfrowego, marketingu na rynku kapitałowym, marketingu przemysłowego, marketingu wewnętrznego, budżetowania i audytu marketingowego)
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • Kreowania i realizacji strategii marketingu zewnętrznego, wewnętrznego i interakcyjnego organizacji
 • Kierowania i realizacji działań PR zewnętrznego i wewnętrznego organizacji
 • Kreowania i realizacji strategii działań marketingowych w mediach społecznościowych
 • Planowania, przeprowadzania i analizy wyników badań marketingowych
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • Brand Manager
 • Marketing Manager
 • PR Manager
 • Promotion Manager
 • Social Media Specialist
 • Merchandiser
 • Product Manager
 • Sales Manager
 • Key Account Manager
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • Agencje reklamowe
 • Agencje PR
 • Agencje kreatywne
 • Domy mediowe
 • Media (TV, radio, prasa, itp.)
 • Media społecznościowe
 • Własna działalność gospodarcza
 • Jednostki samorządu terytorialnego, urzędy
 • Organizacje pozarządowe, społeczne
 • Firmy doradcze i szkoleniowe
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
Informacje dodatkowe

Marketing jest to specjalność z tradycjami, jedna z najciekawszych prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim. Program specjalności obejmuje aktualną, nowoczesną, szeroką problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnego rynku i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem.

Marketing jest to specjalność przygotowująca do pracy w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także instytucjach publicznych.  Program studiów uwzględnia także wymagania współczesnego rynku, a także zainteresowania studentów.

Nasi absolwenci pracują w działach marketingu, sprzedaży w przedsiębiorstwach, instytucjach, agencjach reklamowych, a także prowadzi własną działalność gospodarczą.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Informatyka w zarządzaniu 7 E 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Język angielski 1 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Makroekonomia 5 E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów / Wydział Ekonomiczny
4. Podstawy biznesu 5 Z 60 30 30 Katedra Strategicznego Rozwoju
5. Wykład do wyboru - humanistyczny 2 Z 15 15
6. Zarządzanie 6 E 75 45 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 6 Z 60 30 30 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 32 - 345 165 135 45 0 0 -
SEMESTR II
1. Język angielski 2 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Mikroekonomia 5 E 45 15 30 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
3. Prawo z elementami ochrony własności intelektualnej 3 Z 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
4. Statystyka 7 E 60 30 30 Katedra Statystyki
5. WF 0 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
6. Wykład do wyboru - humanistyczny 2 Z 15 15
7. Zarządzanie inwestycjami 6 E 60 30 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Zarządzanie marketingowe 5 Z 60 30 30 Katedra Marketingu
RAZEM 29 - 330 150 180 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Finanse i bankowość 6 E 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Język angielski 3 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Rachunkowość 6 E 60 30 30 Katedra Rachunkowości
4. WF 0 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
5. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Wykład specjalnościowy do wyboru HR/IiN/Mar/ZRP - 1 7 E 75 30 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
7. Zarządzanie zasobami ludzkimi 7 E 60 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 29 - 330 135 180 15 0 0 -
SEMESTR IV
1. Język angielski – egzamin 1 E 0 0 0 0 Centrum Języków Obcych
2. Język angielski 4 1 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Proseminarium 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
5. Wykład specjalnościowy do wyboru HR/IiN/Mar/ZRP - 2 7 E 75 30 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Wykład specjalnościowy do wyboru HR/IiN/Mar/ZRP - 3 7 E 75 30 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
7. Zachowania konsumentów 5 E 60 30 30 Katedra Marketingu
8. Zarządzanie finansami i podatki w przedsiębiorstwie 5 E 75 30 45
RAZEM 29 - 345 150 165 30 0 0 -
SEMESTR V
1. Badania marketingowe 4 Z 60 30 30 Katedra Marketingu / Katedra Statystyki
2. Praktyka zawodowa 4 Z 120 120 Wydział Zarządzania
3. Seminarium dyplomowe I 3 Z 30 30 Wydział Zarządzania
4. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
5. Wykład specjalnościowy do wyboru HR/IiN/Mar/ZRP - 4 7 E 75 30 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw 6 E 75 30 30 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. Zrównoważony rozwój i zarządzanie jakością 6 E 75 30 30 15 Katedra Strategicznego Rozwoju
RAZEM 32 - 450 135 120 45 30 120 -
SEMESTR VI
1. Kompetencje cyfrowe 4 Z 60 15 45 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Rynki finansowe 6 E 60 30 30 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
3. Seminarium dyplomowe II 5 Z 35 35 Wydział Zarządzania
4. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
5. Wykład specjalnościowy do wyboru HR/IiN/Mar/ZRP - 5 7 E 75 30 30 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości / Katedra Marketingu / Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Strategicznego Rozwoju
6. Zachowania organizacyjne 6 E 60 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 320 135 90 60 35 0 -
ŁĄCZNIE 181 - 2120 870 870 195 65 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć