Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności

Zgodnie z uchwałą nr 67/2018/2019 Rady Wydziału Zarządzania UG z dnia 31.01.2019 r.  każdy student studiów stacjonarnych od roku akademickiego 2019/2020 zobowiązany jest w toku studiów do realizacji przynajmniej jednego przedmiotu w języku angielskim.

Financial Analyst
Studia:
studia I stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne
Informacja o kierunku studiów/specjalności
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • Mikroekonomii i makroekonomii,
 • Funkcjonowania rynków i instrumentów finansowych,
 • Finansów korporacyjnych i nadzoru korporacyjnego
 • Rachunkowości i analizy sprawozdań finansowych
 • Wyceny przedsiębiorstw i aktywów
 • Metod ilościowych wykorzystywanych w analizach finansowych,
 • Zarządzania ryzykiem,
 • Etyki w biznesie.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • Wyceny przedsiębiorstw i aktywów finansowych,
 • Oceny efektywności inwestycji
 • Oceny ryzyka związanego z inwestycjami i doboru odpowiednich instrumentów zarządzania ryzykiem,
 • Analizowania, prognozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw,
 • Posługiwania się pakietami komputerowymi umożliwiającymi przeprowadzanie powyższych analiz, prognoz i symulacji oraz komunikowania ich wyników w języku angielskim,
 • Zachowania się zgodnego ze standardami profesjonalizmu.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • analityka rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, specjalisty ds. zarządzania aktywami finansowymi,
 • analityka kredytowego, specjalisty ds. zarządzania ryzykiem kredytowym,
 • konsultanta /doradcy finansowego (gospodarczego).
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • instytucjach rynku finansowego (na giełdach papierów wartościowych, giełdach towarowych, w biurach maklerskich, bankach inwestycyjnych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, firmach doradztwa finansowego i podatkowego),
 • komórkach analitycznych centralnych i terenowych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach Unii Europejskiej, w tym urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej i urzędach celnych,
 • wywiadowniach gospodarczych,
 • przedsiębiorstwach krajowych (produkcyjnych, handlowych i usługowych) oraz korporacjach międzynarodowych,
 • powadzić własną firmę w zakresie doradztwa gospodarczego.
Informacje dodatkowe

Zgodnie z Zarządzaniem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 58/R/20 opłata za studia stacjonarne I stopnia na kierunku Financial Analyst w roku akademickim 2020/2021 wynosi :

 • opłata ratalna 950 zł (6 rat)
 • opłata semestralna 2600 zł 
 • opłata roczna 5000 zł 
   

Chartered Financial Analyst jest najbardziej rozpoznawalnym na świecie świadectwem wiedzy i umiejętności w zakresie analizy rynku kapitałowego. Osoby posiadające tytuł oraz kwalifikację CFA są cenionymi i poszukiwanymi na rynku pracownikami instytucji rynku finansowego w kraju i zagranicą. Uzyskanie certyfikatu wymaga zdania trzystopniowego egzaminu. Program kształcenia na specjalności Financial Analyst został przygotowany w oparciu o wymagania egzaminacyjne CFA Society dla pierwszego poziomu certyfikacji (Level I Curriculum) oraz wzbogacony o wiedzę i umiejętności z zakresu uwarunkowań funkcjonowania rynków finansowych w Polsce. Kształcenie na specjalności Financial Analyst odbywa się w języku angielskim.

University of Gdansk (Poland) invites You for Bachelor in Finance and Accounting degree course.

The qualification is recognized in all European Union countries. We would like to recommend our new major Financial Analyst held in English language.

The course lasts for 3 years (6 semesters). The study program is closely linked to the needs of business practice. Our goal is to deliver graduates, who are sought after by employers connected with the financial market, both in Poland and abroad. Our  studies would provide You with  the knowledge needed to succeed in the first level of the CFA exam which opens the opportunities for a career in the world of finance. Read more about CFA credential 

After completing our Financial Analyst major You can typically work for listed companies, banks, investment funds, other financial institutions and market monitoring organizations. You can also continue Your education and start a Master degree course.
Among the lecturers students will find  university professors as well as practitioners of recognized professional position in the financial market. 

Our students have various opportunities to  find their way to develop their potential. They can participate in foreign exchange under the Erasmus program, internships in banks and other financial institutions, professional workshops and guest lectures as well as in the activities of students’ scientific clubs. We also join CFA Research Challenge and organize CFA-Day.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Descriptive Statistics 5 Z 45 15 30 Katedra Statystyki
2. Information Technologies 3 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Introduction to Organisation Management 4 Z 30 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Law 3 E 30 30 Wydział Prawa i Administracji
5. Mathematics for Economics 6 Z 60 30 30 Katedra Ekonometrii
6. Microeconomics 6 Z/E 60 30 30 Katedra Organizacji i Zarządzania
7. PE 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Psychology 3 Z 30 30 Wydział Nauk Społecznych
RAZEM 30 - 315 150 165 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Corporate Law 3 E 30 30 Wydział Prawa i Administracji
2. Economics and Society 3 Z 30 30 Wydział Nauk Społecznych
3. Financial Mathematics 5 Z 45 15 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
4. Introduction to Accounting 3 Z 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Introduction to Finance 4 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Macroeconomics 6 Z/E 60 30 30 Wydział Ekonomiczny
7. PE 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
8. Probability Concepts 6 Z/E 60 30 30 Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 315 165 150 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Banking 3 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Corporate Governance 2 E 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Financial Accounting 5 Z/E 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Financial Markets and Instruments 6 Z/E 60 30 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. International Finance 4 Z 45 30 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Mathematical Statistics 5 Z 45 15 30 Katedra Statystyki
7. Public Finance and Taxes 5 Z/E 45 30 15 Katedra Bankowości i Finansów
RAZEM 30 - 300 165 135 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Corporate finance 5 Z/E 60 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Econometrics 6 Z/E 60 30 30 Katedra Ekonometrii
3. Economic Policy 3 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
4. Financial Reporting 4 Z/E 45 30 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Financial Statement Analysis 5 Z/E 45 15 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Introduction to Risk Management 3 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Research Methodology 1 Z 15 15 Katedra Statystyki
8. Wykład do wyboru 3 Z 45 45 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 330 195 135 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Derivatives and Alternative Investments 3 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
2. Financial Audit 2 E 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Forecasting 3 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
4. Fundamental Analysis 3 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Investment Projects 4 Z/E 45 15 30 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
6. Professional Practice 2 Z 160 160
7. Risk Management 3 Z/E 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Strategicznego Rozwoju / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Seminarium licencjackie 5 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Technical Analysis 3 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 430 135 105 0 30 160 -
SEMESTR VI
1. Capital Market Regulations 3 Z 30 30 0 Wydział Prawa i Administracji
2. Ethics 5 Z/E 45 30 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Financial Marketing and Investor Relations 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
4. Portfolio Analysis 6 Z/E 60 30 30 Katedra Ekonometrii
5. Seminarium licencjackie 8 Z 35 0 0 35 Wydział Zarządzania
6. Valuation Methods 3 Z 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30 0
RAZEM 30 - 260 150 75 0 35 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1950 960 765 0 65 160 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć