Strona główna » Rekrutacja
Studia podyplomowe
Kierunki studiów
Tryb studiów
Rachunkowość ACCA - poziom profesjonalny
Studia:
studia podyplomowe
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
Informacje o specjalności

O studiach:

Polska nazwa tych studiów podyplomowych brzmi: „Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny” i jest odpowiednikiem nazwy angielskiej „ACCA Accounting – Strategic Professional”.

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest największą, najbardziej prestiżową i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.

Globalna rozpoznawalność kwalifikacji sprawia, że członkowie ACCA na rynku pracy są postrzegani jako światowej klasy specjaliści w dziedzinie finansów, rachunkowości i zarządzania, a także lepiej wynagradzani.

Kwalifikacja ACCA otwiera drzwi do działów finansowych na całym świecie i drogę do kariery na stanowiskach, takich jak: członek zarządu ds. finansowych (CFO), zarządzający funduszami inwestycyjnymi, dyrektor finansowy, dyrektor ds. ryzyka, menedżer ds. planowania i analiz, kontroler finansowy, menedżer ds. raportowania, analityk biznesowy, audytor czy biegły rewident.

Ukończenie studiów podyplomowych na poziomie Strategic Professional oraz zdanie wymaganych przez ACCA egzaminów sytuuje kandydata na szczycie kwalifikacji zawodowych w obszarze finansów i rachunkowości oraz otwiera drogę do członkostwa w ACCA (po spełnieniu pozostałych dwóch warunków, tj. wykazania się 3-letnim doświadczeniem w obszarze finansów i zaliczenia modułu zasad etyki w biznesie).

Studia na poziomie Strategic Professional prowadzone są w całości w języku angielskim, przez native speakerów z Wielkiej Brytanii oraz certyfikowanych wykładowców z Polski, dlatego też od kandydatów na studia wymagana jest dobra znajomość języka anielskiego.

Część zajęć (36 godzin) jest prowadzona w formie blended-learning, czyli przy wykorzystaniu webinariów i wykładów e-learningowych offline. Multimedialne materiały edukacyjne opracowywane są przez akredytowaną przez ACCA firmę szkoleniową – BPP Professional Education. Wysoki poziom merytoryczny gwarantowany jest przez bogate doświadczenie i praktyczne kompetencje wykładowców, którzy nie tylko są zawodowymi szkoleniowcami, przygotowującymi do egzaminów na poziomie Strategic Professional, ale również sami posiadają kwalifikację ACCA i są aktywnymi członkami organizacji.

Cel studiów

Studia podyplomowe na poziomie Professional trwają 2 semestry i przygotowują do 4 egzaminów ACCA z poziomu Strategic Professional. Stanowią one naturalną kontynuację uzupełniających studiów magisterskich akredytowanych przez ACCA lub studiów podyplomowych ACCA poziomu Fundamentals (Applied Knowledge and Applied Skills).

Czas trwania i forma studiów:

2 semestry

Studia podyplomowe prowadzone w formie studiów niestacjonarnych. Sposób prowadzenia zajęć obejmuje podstawowe formy, takie jak: wykłady, ćwiczenia, webinaria on-line, e-learning off-line.
Zajęcia stacjonarne odbywać będą się mniej więcej co dwa lub trzy tygodnie w soboty i niedziele. Planuje się 152 godziny (19 dni) zajęć stacjonarnych. Zajęcia e-learningowe (36 godzin) odbywać się będą według harmonogramu zajęć firmy BPP. Razem wymiar godzinowy wynosi 188 godzin.

Opłaty:

Koszt jednego semestru studiów podyplomowych „Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny” prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim wynosi 4.950 zł w dwóch ratach za każdy semestr. Przy zapłacie jednorazowej łączna opłata za dwa semestry wynosi 9.800 zł. Istnieje możliwość rozłożenia opłat na 4 rat po 2.500 zł.

Opłata dla Partnera Edukacyjnego, firmy BPP Professional Education, za dostęp do materiałów szkoleniowych w formie drukowanej i elektronicznej, w tym dostęp do e-learningu i webinariów on-line na platformie edukacyjnej wynosi 5 010 zł. Opłata ta jest rozłożona na dwie raty.

Całkowity koszt studiów „Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny” wynosi 15 010 zł.

Do tego dochodzą opłaty za egzaminy wnoszone bezpośrednio do ACCA według zasad tej organizacji:http://accapolska.pl/Kwalifikacja-ACCA/Daty-i-oplaty

Sylwetka kandydata:

Kandydat na studia podyplomowe z poziomu profesjonalnego musi legitymować się ukończonym poziomem „Fundamentals” (Applied Knowledge and Applied Skills) certyfikowanym przez ACCA. Te studia pomyślane są jako kontynuacja uzupełniających studiów magisterskich o specjalności „Rachunkowość ACCA”, które realizuje Wydział Zarządzania UG, kontynuacja studiów podyplomowych 4-semestralnych „Rachunkowość ACCA”, również prowadzonych przez Wydział Zarządzania UG, albo kontynuacja studiów niestacjonarnych „Finanse w przedsiębiorstwach - akredytowane przez ACCA”, które realizuje Wydział Ekonomiczny UG. Ukończenie tych studiów podyplomowych plus zdanie wymaganych przez ACCA egzaminów sytuuje kandydata na szczycie kwalifikacji zawodowych w obszarze rachunkowości, audytu i zarządzania finansami. Wymagany jest tytuł licencjata lub magistra (ukończone studia I lub II stopnia lub ukończone jednolite studia magisterskie) oraz 9 zaliczonych przedmiotów z poziomu „Fundamentals” (Applied Knowledge and Applied Skills) ACCA. Kandydat powinien posiadać szeroką wiedzę rachunkowości oraz znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.
 

Limit miejsc:

Minimalnie: 20 osób
Maksymalnie: 34 osoby

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych).
  2. Dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia lub ukończonych jednolitych studiów magisterskich.
  3. Zdjęcie legitymacyjne.

Terminy i etapy rekrutacji:

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe - IRK.

UWAGA!
Trwa rekrutacja na rok akademicki 2018/2019.

Etapy:

  1. Rejestracja w IRK: 5.06.2018 r. - 9.10.2018 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 5.06.2018 r. - 10.10.2018 r.
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: 11.10.2018 r.

Dokumenty proszę składać u Pani mgr Zuzanny Mingi (pok. nr 100) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 /Tel. 58 523 14 34 (z wyłączeniem okresu: 13 - 31.08.2018 r.)

Kontakt

Kierownik studiów podyplomowych: dr Jarosław Kujawski

tel.: +48 601 649 535

e-mail: jaroslaw.kujawski@ug.edu.pl

 

 

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć