Strona główna » Rekrutacja
Studia podyplomowe
Kierunki studiów
Tryb studiów
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Studia:
studia podyplomowe
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
Informacje o specjalności

Rekrutacja trwa!

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć