Strona główna » Rekrutacja
Studia podyplomowe
Kierunki studiów
Tryb studiów
Komercjalizacja nieruchomości
Studia:
studia podyplomowe
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
Informacje o specjalności

Celem studiów jest przekazanie studentom wiedzy o charakterze ekonomicznym, technicznym i prawnym niezbędnej w samodzielnym wykonywaniu czynności i zadań związanych z komercjalizacją nieruchomościami. Absolwent studiów będzie posiadał wiedzę i umiejętności oraz kompetencje pozwalające na właściwe zrozumienie i zastosowanie w pracy zawodowej nowoczesnych koncepcji, metod i technik komercjalizacji nieruchomości. Absolwent będzie mógł pracować zarówno jako specjalista ds. komercjalizacji nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami, jak również będzie mógł wykonywać czynności związane z doradztwem na rynku nieruchomości. Będzie posiadał umiejętności pozwalające na przygotowanie transakcji oraz doradztwo od strony organizacyjnej, formalnej, marketingowej oraz finansowej.

Program studiów powstał we współpracy z firmą JLL zajmującą się specjalistycznymi usługami w dziedzinie nieruchomości w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. 

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć