Strona główna » Rekrutacja
Studia podyplomowe
Kierunki studiów
Tryb studiów
Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi
Studia:
Studia podyplomowe
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
Informacje o specjalności

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom gruntownej wiedzy o charakterze prawnym, technicznym i ekonomicznym niezbędnej do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz do przygotowania i realizacji projektów deweloperskich (w tym m.in. komercyjnych, infrastrukturalnych, mieszkaniowych oraz typu „land-development”).

Studia w roku akademickim 2019/2020 będą prowadzone we współpracy z firmą JLL oraz Polskim Związkiem Firm Deweloperskich - oddział Trójmiasto.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć