Strona główna » Rekrutacja
Limity przyjęć

Limity przyjęć w rekrutacji dodatkowej na niestacjonarne studia I stopnia w roku akademickim 2022/2023

 

Kierunek

Limit przyjęć

Zarządzanie

79

Finanse i rachunkowość

83

Informatyka i ekonometria

59

 

Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze z wyjątkiem specjalności Aplikacje informatyczne w biznesie (na kierunku Informatyka i Ekonometria), którą kandydaci wybierają przed rozpoczęciem studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się na nią co najmniej 25 osób.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański