Strona główna » Przemysław Lech
Przemysław Lech
Przemysław Lech

dr hab. Przemysław Lech, prof. uczelni

Zakład Rachunkowości Zarządczej

Funkcja:
Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej
Stanowisko:
Profesor uczelni
202a
(+48 58) 523 11 56

Konsultacje

Tydzień I:
piątek
godz. 15:30-16:30
pok. online
Tydzień I:
czwartek
godz. 15:30-16:30
pok. 202A
Tydzień I:
czwartek
godz. 15:31-16:29
pok. online
Tydzień II:
piątek
godz. 15:30-16:30
pok. online
Tydzień II:
czwartek
godz. 15:30-16:30
pok. 202A
Tydzień II:
czwartek
godz. 15:31-16:29
pok. online

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość skomputeryzowana
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Rachunkowość skomputeryzowana
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Ekonomiczna ocena projektów informatycznych
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Ekonomiczna ocena projektów informatycznych
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Biegły Rewident

1) Accounting as a part of the Management Information System of an Enterprise

2) The use of information from accounting in management and decision-making,

3) Cost accounting and management accounting systems

4) Management Information Systems

5) Computer-based accounting systems

6) Selection and implementation of computer-based accounting information systems

Kierunek: Finanse i rachunkowość
Specjalność: Rachunkowość - ACCA

Zakres programowy:

1) Rachunkowość jako element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa,

2) Zarządcze wykorzystanie informacji z systemu rachunkowości,

3) Systemy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej,

4) Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie organizacją,

5) Systemy informatyczne rachunkowości,

6) Wybór i wdrożenie systemów informatycznych rachunkowości

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje