Strona główna » Piotr Zieliński
Piotr Zieliński
Piotr Zieliński

dr Piotr Zieliński

Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi

Stanowisko:
Asystent
404
(+48 58) 523 14 10

Konsultacje

Tydzień I:
wtorek
godz. 10:30-11:30
pok. 404
Tydzień I:
środa
godz. 10:30-11:30
pok. online
Tydzień II:
wtorek
godz. 10:30-11:30
pok. 404
Tydzień II:
środa
godz. 10:30-11:30
pok. online

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • ABC Prawa
  • Prawo medyczne i prawa pacjenta
  • Zdrowie w skali międzynarodowej
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy zarządzania
  • Sztuka prezentacji
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Autoprezentacja

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje