Strona główna » Paulina Nogal
Paulina Nogal

dr Paulina Nogal

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Wydział Zarządzania / Uniwersytet Gdański


od 2022 r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku

23.11.2018 Obrona pracy doktorskiej pt. Ekonomiczno-prawne aspekty nieuczciwej konkurencji. Praca wyróżniona przez Radę Wydziału

2016 – 2017    
AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO
• LLM in International Commercial Law    
WARSZAWA

2009 – 2010    
UNIWERSYTET GDAŃSKI
• Międzywydziałowe Studia Podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro (Unii Gospodarczo-Walutowej)    
SOPOT

2003 – 2009    
UNIWERSYTET GDAŃSKI
• Wydział Prawa i Administracji
• Praca magisterska pt. „Ekonomiczne skutki funkcjonowania swobody przepływu kapitału w UE”    
GDAŃSK

2008 – 2009    POLITECHNIKA GDAŃSKA
• Wydział Zarządzania i Ekonomii
• Praca magisterska pt. „Wpływ wahań kursu dolara na wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1996-2008”   GDAŃSK

2006 – 2007    HÖGSKOLAN I HALMSTAD
• Business Administration and Engineering
• Praca licencjacka pt. „Tworzenie konkurencyjnej przewagi przy użyciu zróżnicowanej strategii przedsiębiorstwa. Przypadek firmy IKEA i jej doświadczeń na chińskim i francuskim rynku”
HALMSTAD, SZWECJA 

2004 – 2007     UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI
• Wydział Nauk Ekonomicznych
• Praca licencjacka pt. „Perspektywy wzrostu gospodarczego Szwecji w związku z przystąpieniem do Europejskiego Systemu Walutowego” 
OLSZTYN