Strona główna » Nauka
Studentom i pracownikom polecamy nasze NOWE publikacje

Szanowni Państwo

Studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,

biorąc pod uwagę, że w obecnej sytuacji, tj. zdalnie prowadzonych zajęć, Studenci Wydziału Zarządzania UG powinni częściej i w jeszcze większym niż do tej pory zakresie sięgać do publikacji naukowych, na tej stronie będziemy umieszczali nowe publikacje pracowników Wydziału Zarządzania UG.

Ideą jest to, abyśmy zarówno my sami, a więc pracownicy naukowo-dydaktyczni WZR UG - korzystali w jeszcze większym stopniu z dorobku publikacyjnego i polecali go wybranym Studentom, realizując określone zajęcia dydaktyczne. W ten sposób będziemy nie tylko inspirowali się wzajemnie do intensywnej pracy naukowej, ale również mogli polecać wybrane teksty Państwu - Studentom naszego Wydziału, prowadząc przedmioty, w ramach których będziecie mogli poszerzać swoje horyzonty. Liczę oczywiście również na to, że nasze nowe publikacje będą wykorzystywane przez Państwa w procesie pisania prac dyplomowych.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Woźniak, M. Sustainable Approach in IT Project Management—Methodology Choice vs. Client Satisfaction. Sustainability, 2021, 13, 1466. »
Data publikacji: Sobota, 13 lutego 2021 roku
Produkty Ubezpieczeniowe »
Data publikacji: Wtorek, 09 lutego 2021 roku

Produkty Ubezpieczeniowe

Piotr Pisarewicz, Anna Gierusz, Patrycja Kowalczyk – Rólczyńska, Agnieszka Pobłocka

„Monografia została sfinansowana ze środków Projektu „PROgram Rozwoju Uni-wersytetu Gdańskiego (ProUG)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00,  zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku.”

Wrycza S., Gajda D., Palvia P. Information Technology Issues in Poland, pp. 345–354 in: Palvia P. et al., The World IT Project, World Scientific-Now Publishers, 2020. »
Data publikacji: Czwartek, 14 stycznia 2021 roku
Kinga Bauer, Stanisław Hońko, Teresa Orzeszko, Arleta Szadziewska, Informacje finansowe i niefinansowe w ocenie działalności banku »
Data publikacji: Poniedziałek, 21 grudnia 2020 roku
P. Antonowicz (red.), Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa - Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania. Repozytorium case study dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, s. 1-387. »
Data publikacji: Wtorek, 01 września 2020 roku
Wrycza S., Gajda D., Palvia P., Information Technology Issues in Poland (Chapter 27), in: Palvia P. et al. (eds) The World IT Project, World Scientific-Now Publishers Series in Business, 2020 »
Data publikacji: Wtorek, 01 września 2020 roku
Joanna Rutecka-Góra, Kamila Bielawska, Milena Hadryan, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka, Zrozumiałość przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020. »
Data publikacji: Niedziela, 26 lipca 2020 roku
Jędrzej Siciński, NEGATIVE EXTERNALITIES OF SHAREHOLDER VALUE ORIENTATION AND ITS IMPACT ON GLOBAL FINANCIALIZATION, Vol 19 No 2 (2020): Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia »
Data publikacji: Niedziela, 28 czerwca 2020 roku
Katarzyna Szopik-Depczyńska, Katarzyna Chebab, Iwona Bąk, Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Krzysztof Szczepaniak, Giusepp eI Polo, Innovation level and local development of EU regions. A new assessment approach »
Data publikacji: Piątek, 12 czerwca 2020 roku
Nazarczuk, J. M. ., Umiński, S. ., & Jurkiewicz, T. . (2020). Foreign ownership as a neglected factor in regions’ smart specialisation exports. Journal of Business Economics and Management, 21(3), 826-850. »
Data publikacji: Niedziela, 03 maja 2020 roku
Leszek Pawłowicz: To nie jest kryzys finansowy, ale podażowo-popytowy [WYWIAD], Dziennik Gazeta Prawna, z dnia: 23.04.2020 »
Data publikacji: Niedziela, 26 kwietnia 2020 roku
Jacek Maślankowski, Łukasz Brzezicki, Wykorzystanie mediów społecznościowych w szkolnictwie wyższym, Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 2020, vol. 65, 2, 30–42 »
Data publikacji: Poniedziałek, 20 kwietnia 2020 roku
Teresa H. Bednarczyk, Kamila Bielawska, Beata Jackowska, Ewa Wycinka: Ekonomiczne i demograficzne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju ubezpieczeń, Wyd. UG, 2019. »
Data publikacji: Wtorek, 14 kwietnia 2020 roku
Boguszewicz-Kreft, M.; Kuczamer-Kłopotowska, S.; Kozłowski, A.; Ayci, A.; Abuhashesh, M. The Theory of Planned Behaviour in Medical Tourism: International Comparison in the Young Consumer Segment. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 1626. »
Data publikacji: Piątek, 03 kwietnia 2020 roku
Sabina Nowak, Urszula Mrzygłód, Magdalena Mosionek-Schweda, Jakub M. Kwiatkowski (2020), What Do We Know about Dividend Smoothing in This Millennium? Evidence from Asian Markets, Emerging Markets Finance and Trade, DOI: 10.1080/1540496X.2019.1711367 »
Data publikacji: Niedziela, 29 marca 2020 roku