Strona główna » Krystyna Strzała
Krystyna Strzała
Aktualizacja: Wtorek, 13 listopada 2018 roku, godz. 13:29

prof. dr hab. Krystyna Strzała

Stanowisko:
Profesor zwyczajny
117
(+48 58) 523 13 04

Konsultacje

Odwołane w dniu:
29.01.2019
godz. 13.00-14.30
pok. 117
Odwołane w dniu:
05.02.2019
godz. 13.00-14.30
pok. 117
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-14.30
pok. 117
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-14.30
pok. 117

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Modelowanie makroekonomiczne
  • Zastosowania matematyki w ekonomii
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Śladami Galileusza - "Mierz co mierzalne, a niemierzalne uczyń mierzalnym"

Krótka charakterystyka tematyki seminarium: 

 • Modelowanie i prognozowanie stanu koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem metod klasycznej i „nowej” ekonometrii.
 • Weryfikacja hipotez makroekonomicznych.
 • Ocena konkurencyjności regionów.
 • Analiza zależności przyczynowych – wykorzystanie Modelowania Równań Strukturalnych (SEM).

Przykładowe tematy prac magisterskich

 1. Weryfikacja hipotezy „bliźniaczego” deficytu w krajach Unii Europejskiej.
 2. Weryfikacja hipotezy „wypychania” w Polsce.
 3. Wpływ globalizacji na wzrost gospodarczy.
 4. Wzrost gospodarczy a innowacyjność – badanie panelowe.
 5. Ekonomiczne uwarunkowania przestępczości w Polsce – analiza ilościowa.
 6. Konkurencyjność regionów z punktu widzenia osoby w wieku 25+.
 7. Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania międzynarodowych migracji ludności w Europie.
 8. Właściwości predyktywne Wskaźnika Ufności Konsumenckiej w Polsce.
 9. Determinanty sukcesu akademickiego studentów Wydziału Zarządzania UG.
 10. Czynniki sukcesu szkół językowych – wykorzystanie analizy zależności przyczynowych.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje