Strona główna » Katedra Informatyki Ekonomicznej
Publikacje

WYBRANE PUBLIKACJE W LATACH 2015 - 2016

Buchnowska D. (ed.), Kokpity menedżerskie w analizie i prezentacji danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel, Wydawnictwo Uniwersystetu Gdańskiego, 2016

Buchnowska D., Ocena wykorzystania firmowego serwisu WWW w rekrutacji pracowników przez największe przedsiębiorstwa w Polsce, Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - 2016, R. 14, nr 1, s. 29-48,

Gawin B., Marcinkowski B., IS in global companies - from theory building to research execution, Gospodarka, Rynek, Edukacja. - 2016, Vol. 17, nr 2, s. 5-10

Gawin B., Marcinkowski B., How close to reality is the "as-is" business process simulation model?, Organizacija. - 2015, Vol. 48, no 3, s. 155-176

Gawin B., Systemy informatyczne w zarządzaniu procesami workflow, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

Gawin B., Marcinkowski B., Information systems in global companies, Proceedings of the third international conference on ICT Management for global competitiveness and economic growth in emerging economies : ICTM 2015, Wrocław, Poland, October 22-23, 2015

Kralewski D., ]: State of consumerization in Polish IT companies, Information systems development and applications, 2015

Kuciapski M., E-learning jako składowa podnoszenia jakości dydaktyki akademickiej - materiały z badań i doświadczeń akademickich, : Echa ideatorium : z doświadczenia nauczycieli akademickich, uczestników 2. Konferencji Dydaktyki Akademickiej "Ideatorium" na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Kuciapski M., Skuteczne zarządzanie projektami e-learningowymi w warunkach ograniczonych zasobów poprzez integrację koncepcji Rapid Instructional Design, : E-Mentor. - 2015, nr 4 (61), s. 45-54

Maślankowski J., Analiza jakości danych pozyskiwanych ze stron internetowych z wykorzystaniem rozwiązań Big Data, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych. - 2015, Z. 38, s. 167-177

Maślankowski J., Big Data quality issues regarding unstructured data analysis. A case study, Information systems development and applications, 2015

Woźniak M., Tutoring - świadome studiowanie zarządzania,w: W trosce o jakość w ilości : tutoring oksfordzki w Uniwersytecie Gdańskim / pod red. Beaty Karpińskiej-Musiał ,  Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016

Wrycza S.,(ed.), Information systems : development, applications, education : 8th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2015, Gdansk, Poland, September 25, 2015 : proceedings, Heidelberg: Springer, 2015

Wrycza S., Gajda D., Palvia P.,  Turan A.H., Representativeness in the "World IT Project" survey research. The methodological prerequisites and verification, 17th Annual Global Information Technology Management Association (GITMA) World Conference 2016 : Sadn Diego, August 9-10, 2016 : conference proceedings