Strona główna » Ewa Majerowska

Materiały do  wykładów, ćwiczeń i laboratoriów w semestrze letnim 2019/2020.

Studia stacjonarne, I stopnia:

  • Ekonometria AB, grupa S12-31, S12-32
  • Decyzje w warunkach niepewności i ryzyka, grupa S22-21
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej, grupa S22-21
  • Seminarium licencjackie AG, grupa S32-21

Studia stacjonarne, II stopnia:

  • Ekonometria, grupy S53-01S53-02, S53-05, S53-06, S53-11, S53-21, S53-31

Studia niestacjonarne, I stopnia:

  • Ekonometria WE, grupy NE1: 2AP NS1 EK, 2AG NS1 EK

Wybierz zakładkę odpowiednią dla danego przedmiotu.

 

      UWAGA !!!!   dotyczy  Przedmiotu Prognozowanie i symulacje (grupy dr L. Kujawskiego)

Materiały na ćwiczenia do pobrania w zakładce Prognozy. Jeśli to możliwe proszę je ściągnąć przed planowanymi zajęciami.

studenci grup S42-01 i S42-11  - informacje i linki w zakładce Prognozy

studenci grup N42-11, N42-12 i N42-15  - zajęcia odbędą się w najbliższą sobotę (28.03.2020) za pośrednictwem MS Teams, grupy N42-11 i N42-12 w planowych godzinach, grupa N42-15 zmiana: od godz. 18:00. Linki na spotkania poniżej:

       grupa N42-11     8:00 - 11:15 :

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

       grupa N42-12    11:30 - 15:00 :

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

       grupa N42-15   zajęcia w godzinach  18:00 - 21:00 :

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams