Strona główna » Dariusz Kralewski
Dariusz Kralewski
Dariusz Kralewski

dr Dariusz Kralewski

Stanowisko:
Adiunkt
C-26
(+48 58) 523 12 09

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. C-26
Tydzień I:
Środa
godz. 16.30-17.15
pok. C-26
Tydzień II:
Wtorek
godz. 15.30-17.00
pok. C-26

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Cloud Computing w aplikacjach mobilnych dla platformy Android
  • Informatyczne systemy wsparcia zarządzania w opiece zdrowotnej
  • Seminarium licencjackie
  • Testowanie aplikacji
  • Wersjonowanie aplikacji
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Cloud Computing w aplikacjach mobilnych dla platformy Android
  • Narzędzia automatyzacji testowania
  • Seminarium licencjackie
  • Systemy baz danych
  • Testowanie aplikacji
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Technologia baz danych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Zakres tematyki:

 1. Nowa ekonomia w społeczeństwie informacyjnym
 • Internetowy model biznesowy (e-biznes, e-handel, organizacje wirtualne),
 • Modele e-biznesu (tworzenie, analiza zjawiska) w różnych dziedzinach gospodarki,
 • Rynek informatyczny (badanie rynku oprogramowania i sprzętu komputerowego, reklama multimedialna, rynek pracy informatyków),
 • Multimedia w systemach informacyjnych zarządzania,
 • Ekonomiczne aspekty informatyzacji,
 • Turystyka elektroniczna.
 1. Technologie informatyczne i ich zastosowania w gospodarce
 • Sieci komputerowe (INTERNET),
 • Elektroniczna wymiana danych,
 • Systemy operacyjne,
 • Systemy zarządzania bazami danych,
 • Zarządzanie przepływem pracy (workflow management),
 • Gospodarka elektroniczna e-business,
 • Business intelligence,
 • CRM.
 1. Zastosowania systemów informatycznych w: finansach, bankowości, rachunkowości, marketingu, zarządzaniu, urzędach administracji, szkolnictwie, służbie zdrowia, np. konsulting doboru narzędzi informatycznych, analiza porównawcza systemów.
 2. Problemy społeczeństwa informacyjnego, np.:
 • Informatyka a prawo w świetle zasad Unii Europejskiej; ochrona danych i programów (prawo autorskie), przestępstwa komputerowe, status prawny e-biznesu;
 • Informatyka w dydaktyce: zdalne nauczanie, oprogramowanie edukacyjne;
 • Tele-praca (praca na odległość).
 1. Informatyk i użytkownik informatyki – problemy współpracy z komputerem: przyjazność i ergonomiczność systemów komputerowych, nowe techniki komunikacji z komputerem (np. multimedia, język naturalny), jak zostać dobrym i poszukiwanym informatykiem – rola i miejsce informatyka w przedsiębiorstwie, urzędzie itp.
 2. Strategia informacyjna przedsiębiorstwa.
 3. Własne propozycje studentów z zakresu zastosowania informatyki w zarządzaniu.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje