Strona główna » Wymiana studentów i pracowników

 

Rozmowy kwalifikacyjne w języku angielskim:

24-25.02.2022

(II część rekrutacji).

Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 24.02.2022 MSTeams LISTA

LINK DO SPOTKANIA

Rozmowa kwalifikacyjna w dniu 25.02.2022 MSTeams LISTA

LINK DO SPOTKANIA

UWAGA! Prosimy o oczekiwanie w poczekalni na 15 minut przed planowaną godziną rozmowy kwalifikacyjnej, ze względu na ewentualne przesunięcia. Nie stawienie się na rozmowie jest równoważne z dyskwalifikacją .W przypadku uzasadnionej nieobecności, prosimy o pilny kontakt z Panią Prodziekan, e-mail: a.szczepaniak@ug.edu.pl