Strona główna » Wymiana studentów i pracowników

Terminy rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2023/2024:

Składanie wniosków o wyjazd:  od 07.02 do 23.02.2023 (I część rekrutacji)

WNIOSEK o wyjazd

Studenci 3 roku studiów pierwszego stopnia, ubiegający się o wyjazd na 1 roku studiów 2 stopnia zobowiązani są do wniosku o wyjazd załączyć poniższe oświadczenie:

Oświadczenie dla studentów 3 roku studiów 1 stopnia

Skany wniosków wraz załącznikami (np. certyfikaty językowe, zaświadczenia o działalności studenckiej) należy przesyłać na adres iwona.bach@ug.edu.pl do godz. 14.00 w dniu 23.02.2023.

Informacje dotyczące certyfikatów językowych ze Studium Języków Obcych UG: http://sjo.ug.edu.pl/certyfikaty